Shop Doneer

Uitzien naar de wederkomst

We leven in ons land in een tijd van ongekende weelde en luxe. De valkuil daarvan is dat we kunnen vergeten te verlangen naar de wederkomst van onze Heer, of er zelfs angst voor hebben. Als we regelmatig proclameren dat Zijn komst niets dan goeds zal brengen, verandert dat ook onze kijk op de tijd voor Zijn komst.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.(1) Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van Zijn roem. Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit Zijn hand, waarin Zijn kracht verborgen is.(2)

Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven, en alle volken, natiën en talen zullen Hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan.(3)

Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen:
de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze Redder Jezus Christus.(4)

Ik richt me op wat boven is, niet op wat op aarde is. Als Christus, mijn leven, verschijnt, zal ook ik samen met Hem in heerlijkheid verschijnen.(5)

U zegt: ‘Zie, Ik kom spoedig.’(6) Ik kijk uit naar de HEER, met heel mijn hart kijk ik naar Hem uit; ik wacht in vertrouwen op Zijn woord!(7)

Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!
Hosanna, in de hoogste hemelen!(8)

  1. Openbaring 1:7a (HSV)
  2. Habakuk 3:3b-4 (NBV)
  3. Daniël 7:13-14 (NBV)
  4. Titus 2:11-13 (NBV)
  5. Kolossenzen 3:2, 4 (NBV)*
  6. Openbaring 22:7 (WV)
  7. Psalm 130:5 (WV)
  8. Mattheüs 21:9b (HSV)

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten