Shop Doneer

Vasten

Vasten heeft in de Bijbel - zowel in het Oude als Nieuwe Testament - een krachtige uitwerking. Ook vandaag de dag mogen we ons verootmoedigen tot God om bijvoorbeeld te pleiten voor onze ongelovige kennissen, onze zieke broers en zussen of misschien wel voor een lastige situatie waar we zelf in verkeren. In deze proclamatiekaart staan een aantal Bijbelteksten over vasten op een rijtje, die je kunnen helpen om je op dit thema te richten enerzijds, maar ook om op God gericht te zijn anderzijds.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik vast en verootmoedig mij
voor het aangezicht van God.(1)

Ik keer met heel mijn hart (terug) tot U en vast.
U bent een God die genadig is en liefdevol,
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.(2)

Mijn voedsel is Gods wil te doen. De mens leeft niet
van brood alleen, maar van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.(3)

Ik wil wandelen door de Geest
en de begeerte van het vlees niet volbrengen.(4)

Ik vast, en richt mij erop om U, HEERE, te zoeken.
Als ik niet weet wat ik moet doen
zijn mijn ogen op U gericht.(5)

Niemand hoeft te zien dat ik aan het vasten ben.
Dankuwel Vader, dat U mij in het verborgene ziet,
en mij ervoor zult belonen.(6)

Heer, ik vast en bid voor ...

Zie:
1. Ezra 8:21 (HSV)
2. Joel 2:12-13 (NBV)
3. Johannes 4:34, Mt. 4:4
4. Galaten 5:16 (HSV)
5. 2 Kronieken 20:3, 12b
6. Mattheüs 6:16-18, (NBV)

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten