Doneer

Vrede voor Israël

Geen één plaats ter wereld is door de eeuwen heen zo zwaar bevochten als Jeruzalem, de stad van koning David èn van de Grote Koning Jezus. Nog dagelijks tekent die strijd zich af en de Bijbel draagt ons op, vrede voor Jeruzalem te proclameren.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Vraag om vrede voor Jeruzalem: “Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.” (1)

Wie aan Mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel, zegt de Here. (2)

Rust en vrede zal Israël ten deel vallen; gerechtigheid zal haar fundament zijn. Zij zal niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal haar niet bereiken, voor terreur blijft zij gevrijwaard. Wordt zij toch aangevallen, het komt niet van Mij. Valt iemand haar aan? Het wordt zijn eigen val. (3)

De koning van Israël, de Heer, Hij is binnen uw muren: u hebt geen kwaad meer te vrezen. Hij zal zich verheugen in vreugde om u en Zijn liefde stilzwijgend laten blijken. Hij juicht uit vreugde over u. (4)

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. (5)

Vrede over Israël! (6)

  1. Psalm 122:6-7
  2. Zacharia 2:12
  3. Jesaja 54:13,14,15
  4. Sefanja 3:15-17 WV
  5. Jesaja 9:5,6 NBG
  6. Psalm 125:5