Wachters op de muur

Jesaja spreekt over de wachters op de muren van Jeruzalem. De wachters van Jeruzalem verheffen hun stem en spreken tot Jeruzalem de Bijbelse beloften totdat God Jeruzalem weer heeft gegrondvest.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.

De God van Israël heeft wachters
gezet op de muren van Jeruzalem
die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.
Ik, die een beroep doe op de HEER,
gun mijzelf geen rust
en gun Hem evenmin rust,
totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest
en haar roem op aarde heeft bevestigd. (1)

Jeruzalem, hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost Zijn volk,
Hij koopt Jeruzalem vrij.
De HEER ontbloot Zijn heilige arm ten
overstaan van alle volken, en de
einden der aarde zien hoe onze God
redding brengt. (2)

  1. Jesaja 62:1, 6-7, 10
  2. Jesaja 52:8-10

Gerelateerde producten