Shop Doneer

Wachters op de muur

Jesaja spreekt over de wachters op de muren van Jeruzalem. De wachters van Jeruzalem verheffen hun stem en spreken tot Jeruzalem de Bijbelse beloften totdat God Jeruzalem weer heeft gegrondvest.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.1

Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.2

Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken. Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw heil komt.3

Jeruzalem, hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion.4

  1. Jesaja 62:1 (NBV)
  2. Jesaja 62:6-7 (HSV)
  3. Jesaja 62:10-11 (HSV)
  4. Jesaja 52:8 & 10 (NBV

Gerelateerde producten