Shop Doneer

Investeer in mensen - Israël 2023

Leestijd: 3 min.

Beste vriend/vriendin,

Dit jaar, in mei 2023, viert Israël haar 75-jarig bestaan. En dat is een wonder van God! Sinds de val van Jeruzalem in 70 na Christus leek Israël te zijn verdwenen. Buitenlandse overheersers regeerden over het grondgebied dat de Heer aan zijn volk had toebedeeld. Het Joodse volk leek volledig te zijn opgegaan in de overige volken. Tot in 1948! Toen werd, na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de moderne staat Israël opgericht.

Derek Prince was overtuigd van Israëls unieke rol in Gods verlossingsplan voor de wereld. In zijn boek Beloofd Land zegt hij: “Pas wanneer Israël haar volle erfenis binnengaat, zullen ook de andere volken de zegen kunnen ontvangen die God voor hen heeft klaarliggen. Stel dat ik een vest aantrek, maar per ongeluk de bovenste knoop in het tweede knoopsgat vastmaak. Wat krijg ik dan? Eén en al problemen! Elke volgende knoop komt verkeerd terecht. En zo, als Israël niet in het juiste ‘knoopsgat’ zit, zal het ook mis gaan met alle andere volken. Als we Gods plan voor Israël serieus nemen, kunnen we ons niet afzijdig houden en zeggen: ,,Wij hebben niets te maken met wat er met Israël gebeurt.” Het welzijn van alle naties staat op het spel.”

Binnen Derek Prince Ministries heeft het zendingswerk in Israël daarom een speciale plek.

Project Septuaginta (LXX)

In oktober lanceerden we vanuit DPM Nederland Project Septuaginta (LXX). Het doel: Dereks 70 belangrijkste video’s ondertitelen en aanbieden op platformen zoals YouTube.

Project Septuaginta zal zo’n 5 tot 6 jaar in beslag nemen, maar in januari van dit jaar werd de Hebreeuwse ondertiteling van de eerste 30 video’s afgerond. Nu kan het Joodse volk Dereks preken in hun eigen taal volgen… en er komt nog meer!

Nieuw partnerschap: DPM en CFI

In de zomer van 2022 kwam een nieuwe, veelbelovende samenwerking tot stand: DPM en Christian Friends of Israël (CFI) bundelden hun krachten om samen het Lichaam van Christus in Israël te bereiken met Dereks Bijbelonderwijs. Vanwege hun persoonlijke vriendschap met Derek Prince wil CFI graag helpen om de materialen te verspreiden. Lees meer...

Russische zending in Israël

In het dagelijks leven in Israël hoor je op vele plekken Russisch spreken. En dat is niet verwonderlijk, want momenteel spreken zo’n 1.300.000 mensen in Israël Russisch, oftewel zo’n 15% van de totale bevolking! Het zijn vooral immigranten vanuit de voormalige Sovjetlanden die de taal spreken. Russisch is daarmee na Hebreeuws en Arabisch de derde taal in Israël. Lees meer...

Dank je wel!

In deze bijzondere periode waarin Israël haar 75-jarig bestaan viert, willen je opnieuw aansporen om te bidden voor dit bijzondere volk. Ze zijn niet bijzonder omdat ze iets bijzonders hebben gedaan, maar omdat God hen een unieke plek heeft gegeven in zijn plannen. Bid je mee voor dit volk?

Tegelijkertijd willen we je bedanken voor al je steun voor ons zendingswerk in Israël. Mede dankzij jouw gebed en giften kunnen we het nieuws over de Messias delen, onder andere door:

  • Vertalen van Dereks materiaal in het Hebreeuws (o.a. boeken, onderwijsbrieven). De behoefte aan betrouwbaar Bijbelonderwijs is groot, want de Messiaanse kerk is nog jong.
  • In samenwerking met andere organisaties, waaronder CFI, verspreiden we Dereks onderwijs onder voorgangers en leiders van Messiaanse gemeenschappen.
  • Versterken van onze online aanwezigheid (website, social media), bijvoorbeeld door Project Septuaginta waarmee we Dereks video’s ondertitelen in het Hebreeuws.
  • Dereks onderwijs beschikbaar maken voor de Ethiopische Joden in Israël en hen toerusten om het goede nieuws over Jezus te delen met hun Joodse buren en vrienden.
  • Russische gelovigen sterken in hun wandel met de Heer. Het zijn vaak Joden die vanuit Rusland zijn teruggekeerd naar het land van hun voorvaderen, maar waarvan velen nog niet hun geestelijke erfenis in Christus kennen.
  • Zending onder de Arabisch-sprekende bevolking in Israël via Voice of Hope radio (http://radiovoh.com) en Dereks Arabische boeken.
  • Toerusten van Joodse leiders en jongeren door het ontwikkelen van een nieuwe Hebreeuws/ Engelse app. Hierop staan de volledige Bijbel, met vele links naar Dereks onderwijs, en dagelijkse overdenkingen (als audio en in geschreven vorm).
Download zendingsbericht als pdf