Shop Doneer

Investeer in mensen - Oekraïne 2024

Leestijd: 4 min.
investeer Oekraïne 03-24

Beste vriend/vriendin,

‘We moeten volharding ontwikkelen. En dat kan maar op één manier... Door te volharden!’ Deze uitspraak van Derek Prince is concreter dan ooit voor vele christenen in Oekraïne, en ook voor Vlad, onze zendingswerker in dit door oorlog geteisterde land. Ik had hem enkele weken geleden aan de telefoon en hij gaf eerlijk toe dat de toekomst voor zijn land er niet rooskleurig uitziet. ‘De situatie is slechter dan een jaar geleden. Maar het tegenovergestelde van volharding is opgeven of stoppen. En dat kunnen we ons als christenen niet veroorloven. Als God ons ergens voor roept, moeten we ermee doorgaan.’

Te midden van de aanhoudende oorlog zet Vlad alles op alles om mensen te ondersteunen en te bemoedigen in hun leven met God. In het afgelopen jaar vonden duizenden proclamatiekaarten en boekjes van Derek Prince hun weg door het land, tot aan de frontlinie toe. De kaarten bevatten Gods krachtige beloften uit de Bijbel rondom thema’s als Gods liefde, Vergeving en het Offer van Jezus.


Praktische hulp

Een van de doelgroepen die zo worden bereikt, zijn mensen in afkickcentra. Zelfs tijdens het oorlogsjaar 2023 werden 2.296 gratis boeken gestuurd naar 42 afkickcentra en vijf gevangenissen. ‘Voor het

uitbreken van de oorlog in 2014 werkten we actief samen met de revalidatiecentra in Donbass en de Krim’, herinnert Vlad zich. ‘Nu heeft de regio Charkov zich wijd opengesteld voor ons.’

Soms is de geboden hulp aan rehabilitatiecentra heel praktisch. Zo speelde DPM Oekraïne een belangrijke rol toen een rehabilitatiecentrum in Charkov aan het begin van de oorlog voedsel, dekens en kleding begon uit te delen aan inwoners van de stad, toen die zwaar onder vuur lag. ‘Dankzij de hulp van vrienden van DPM konden we dit centrum praktische hulp bieden, in de vorm van voedsel, water en medicijnen. Daarnaast deelden ze Dereks proclamatiekaarten en boeken uit. Daarmee reikten we mensen ook iets anders aan wat onmisbaar is in deze oorlog: hoop!’


Het unieke van Oekraïense afkickcentra

Afkickcentra in Oekraïne worden vaak geleid door christenen. Ze richten zich op drugsverslaafden, ouderen, vrijgelaten gevangenen, gehandicapten, vrouwen en vluchtelingen. De centra krijgen geen steun van de overheid. Ze voorzien in hun eigen inkomsten met allerhande productiewerk.

Vlad vertelt waarom Dereks Bijbelonderwijs juist in deze afkickcentra in vruchtbare aarde valt. ‘In de meeste rehabs mogen de bewoners maar beperkt gebruik maken van mobiele telefoons of computers. Vaak is er zelfs geen televisie, omdat christenen in de voormalige Sovjet-Unie een historische argwaan koesteren tegen de staatsmedia. HEvgeniy was uitgedaagd door wat Derek Prince schreef in Overgave, namelijk dat we al onze zorgen op de Heer moeten wentelen’, vertelde Vlad. ‘Hij besloot in geloof zijn zorgen over de hepatitisinfectie bij de Heer neer te leggen. En meteen op dat moment voelde hij een sterke tinteling in zijn lichaam, en werd hij overweldigd door een intense blijdschap die totaal niet paste bij zijn situatie. Evgeniy besefte dat de Heer hem had aangeraakt. Hij ging terug naar de dokter en liet zich opnieuw testen. Dit keer werd niet langer de diagnose Hepatitis C gesteld!ierdoor hebben mensen dus een zee van tijd om te lezen, juist in een fase waarin ze op zoek zijn naar een doel en een nieuwe start in hun leven. Dereks onderwijs helpt hen dan enorm.’


Genezing door geloof in Gods belofte

Toen ik Vlad onlangs sprak, vertelde hij me over Evgeniy, een voormalige drugsverslaafde. Evgeniy had na ruim twintig jaar drugsmisbruik Hepatitis C opgelopen

Evgeniy was uitgedaagd door wat Derek Prince schreef in Overgave, namelijk dat we al onze zorgen op de Heer moeten wentelen’, vertelde Vlad. ‘Hij besloot in geloof zijn zorgen over de hepatitisinfectie bij de Heer neer te leggen. En meteen op dat moment voelde hij een sterke tinteling in zijn lichaam, en werd hij overweldigd door een intense blijdschap die totaal niet paste bij zijn situatie. Evgeniy besefte dat de Heer hem had aangeraakt. Hij ging terug naar de dokter en liet zich opnieuw testen. Dit keer werd niet langer de diagnose Hepatitis C gesteld!

Evgeniy stuurde zelfs een kopie mee van het medische certificaat dat zijn wonderbaarlijke genezing bevestigde. Inmiddels werkt hij zelf mee in de leiding van een afkickcentrum voor drugsverslaafden in Charkov. Daar is hij het levende bewijs van Gods kracht en liefde voor ieder die op Hem vertrouwt.

Het is geweldig hoe de Heilige Geest werkt in mensenlevens en hoe Hij de beloften in Gods Woord bevestigt. Daarom willen we ook dit jaar graag doorgaan met het verspreiden van dit levensveranderende Bijbelonderwijs aan afkickcentra en gevangenissen in Oekraïne. Wil jij ons helpen? Eén DPM boekenpakket voor mensen als Evgeniy kost €29,-. Voor dit bedrag kun jij iemand toegang geven tot onderwijs uit Gods Woord dat de kracht heeft zijn of haar leven te veranderen!


Cruciale tijden in Oost-Europa

Niet alleen in Oekraïne, maar ook in andere landen in Oost-Europa is die boodschap hard nodig. Ook daar worden de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland van dichtbij gevoeld. Problemen die onder de oppervlakte verborgen waren, komen nu naar boven. Maar bij God is hoop en richting te vinden. Onze lokale zendingswerkers in 13 Oost-Europese landen zijn daarom onvermoeibaar bezig met het vertalen en verspreiden van Dereks Bijbelonderwijs. Maar ze kunnen niet zonder jouw steun, in gebed en financiën.

We leven in cruciale tijden. Het christelijk getuigenis is harder nodig dan ooit, maar tegelijkertijd kennen steeds minder mensen God en Zijn Woord. Daarom is zending, ook in Europese landen, zo enorm belangrijk. Mogen we je vragen om biddend te overwegen een gift over te maken voor ons zendingswerk in landen als Oekraïne, Albanië, Bulgarije, Slowakije, Roemenië, Polen en Tsjechië?

In 2024 hebben we de volgende speerpunten voor ons werk in Oost-Europa:

  • Verdere ontwikkeling van websites met online studies en video’s door Derek Prince in het Oekraïens en diverse andere Oost-Europese talen.
  • Steun aan afkickcentra en gevangenissen.
  • Ontwikkelen en drukken van nieuwe proclamatiekaarten.
  • Vertaling en verspreiding van Dereks Bijbelstudiematerialen.


In Christus’ liefde verbonden,

Paul Storms - DPM Nederland en België
Download zendingsbericht als pdf