Shop Doneer

Veranderde levens in Oost-Europa - 2022

Leestijd: 4 min.

Beste vriend/vriendin,

Hoewel de coronapandemie over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, zien we wereldwijd nog steeds dat elk land, iedere stad en ieder gezin erdoor getroffen is. Ook in Oost-Europa hebben velen familieleden of vrienden verloren, zijn bedrijven failliet gegaan en raakten mensen hun baan kwijt. Een minder vaak gehoord, maar minstens zo’n ingrijpend gevolg van de pandemie, was de verplichte sluiting van kerken. Dat gebeurde in een mate die Oost-Europa nog nooit heeft meegemaakt – zelfs niet onder het communistische regime!

Samen met het coronavirus joeg er nog een ander virus door de landen van Oost-Europa: een golf van angst, frustratie, woede en onzekerheid over de toekomst. Velen stelden vragen als: “Hoe kan een liefhebbende God zoveel lijden toestaan? Waarom doet Hij niets - Hij is toch almachtig?”

Temidden van deze storm gaat het werk van DPM in Oost-Europa daarom door. We zijn dankbaar wanneer we getuigenissen horen hoe God Dereks onderwijs gebruikt in de levens van velen. Door dit onderwijs uit Gods Woord ontvangen mensen hoop waarmee ze hun leven kunnen verankeren in de onwankelbare Rots, Jezus Christus.

Eens een slaaf, nu vrij

Een van die getuigenissen kregen we van Igor Budanov (37 jaar), een geboren Serviër uit Novi Sad. Igor raakte op jonge leeftijd verslaafd aan heroïne en andere drugs die zijn leven verwoestten en die zijn familie verscheurden. Op zijn 21e kwam hij echter in aanraking met het Evangelie en leerde hij Jezus kennen als zijn persoonlijke Verlosser. Igor beschrijft die ervaring als volgt:

Via het Teen Challenge-programma hoorde ik dat God me kon veranderen en me van alle verslaving kon bevrijden. Ik ging naar een afkickprogramma en het eerste christelijke materiaal dat ik in handen kreeg, waren boeken van Derek Prince. Door Dereks boek De pijlers van het christelijk geloof kon ik een stevig fundament leggen voor mijn geloofsleven. Later gebruikte Jezus het boek Zegen of vloek om op vele donkere gebieden licht te brengen in mijn leven.

In onze plaatselijke kerk ontmoette ik Daniela, die eerder ook verslaafd was geweest aan heroïne. Kort na ons trouwen gingen we naar de Theologische Hogeschool in Osijek, Kroatië. Het onderwijs van Derek Prince bleef in deze periode een belangrijk onderdeel van onze geestelijke groei. Uiteindelijk stuurde de Heer ons terug naar Novi Sad om een nieuwe kerk te beginnen, waar we altijd alle nieuwe gelovigen meenemen door Dereks Bijbelstudies over het fundament van het geloof.

DPM-Servië werkt nu al drie jaar nauw samen met de kleine drukkerij van Igor om Dereks boeken in Servië uit te geven.

Is het niet geweldig om te zien hoe de kracht van het evangelie de levens van mannen en vrouwen verandert? We zien hetzelfde gebeuren in landen als Polen, Bulgarije, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Tsjechië en vele andere Oost-Europese landen.

Kansen en uitdagingen

Toen de kerken in Oost-Europa aan het begin van de pandemie moesten sluiten, hadden er maar weinig de beschikking over de apparatuur om online diensten te kunnen uitzenden. Veel christenen werden afgesneden van hun normale geestelijke voeding en hun geloofsgemeenschap.

In deze situatie zagen we een enorme stijging in de vraag naar Dereks boeken, vooral in gebieden waar geen goede internetverbinding is. Tegelijkertijd bekeken met name jongeren vaker Dereks video’s op onze DPM YouTube-kanalen. Ons team in Roemenië heeft daarom hard gewerkt om nog eens honderd nieuwe audio’s van Derek te vertalen en gratis aan te bieden op YouTube. Dit is een van de reacties die ze ontvingen van hun luisteraars:

Bedankt, DPM-Roemenië! Al deze studies zijn een zegen van onschatbare waarde voor geest, ziel en lichaam. Ik dank jullie uit de grond van mijn hart!!! Moge God jullie belonen voor je harde werk en moeite! Ik voel me enorm bevoorrecht en dankbaar dat ik deze online lessen kan horen!” –Maria, Roemenië

In heel Oost-Europa gaan nieuwe deuren open naar de vele (nieuwe) gelovigen die ernaar hongeren Jezus beter te leren kennen. Ze verlangen ernaar uit Zijn Woord te leren en intiemer met God te wandelen. We hebben een geweldige kans om een verschil te maken in hun leven, juist in de huidige omstandigheden. Maar eerlijk is eerlijk, we kunnen dat verschil niet maken zonder jou. Jouw gebeden en giften zijn van essentieel belang voor deze bediening.

De uitdaging die voor ons ligt

We willen Bijbelonderwijs blijven bieden aan geïsoleerde christenen, jongeren en voorgangers die de nieuwe generatie kerkleiders trainen. Daarom zijn onze speerpunten voor het komende jaar:

  • Drukken en distributie van boeken zoals Elke dag geloven, Koers houden in de storm, Aan de rand van bitter water, en soortgelijke titels.
  • Vertalen van Dereks onderwijsbrieven om die op aanvraag van gemeenteleiders gratis te drukken en aan te bieden.
  • Ondertiteling van Dereks belangrijkste predikingen op video, zodat die gebruikt kunnen worden door een groeiend aantal huiskringen en kleinere huisgemeenten, en om de jongere generatie in Oost-Europa te bereiken.
  • Opzetten en uitbreiden van de websites van verschillende DPM zendingskantoren in Oost-Europa.

Wat kun je doen?

Wil je met ons samenwerken om de uitdaging die voor ons ligt aan te gaan? Zelf word ik in deze situatie enorm bemoedigd door het verhaal van de weduwe uit Zarfath in 1 Koningen 17:7–16. Tijdens een grote hongersnood stuurde God de profeet Elia naar haar toe en zij maakte een maaltijd voor hem klaar. Ik sta er altijd van versteld hoe God haar geloof en haar eenvoudige daad van gehoorzaamheid beloonde. Haar offergave zette de wonderbaarlijke kracht van Gods voorziening in haar leven vrij. De Heer is vandaag nog steeds Dezelfde. Hij is trouw, en Hij zal elke blijmoedige gever net zo belonen!

We zijn ook ontzettend dankbaar wanneer je ons werk wilt opdragen aan de Heer. Bid alsjeblieft voor Izkra, Marek & Agnieszka, Damir, Miro, Fanel & Monica, Daniël en alle anderen die hard werken aan vertalingen, boeken uitgeven, websites bijhouden en met mensen bidden. We weten dat als de Heer het huis niet bouwt, de arbeiders tevergeefs zwoegen.

In Chrisus' liefde verbonden,

Branislav Čekan - DPM Oost-Europa
Paul Storms - DPM Nederland en België

Download zendingsbericht als pdf