Shop Doneer

Investeer in mensen - Rusland/Oekraïne 2021

Leestijd: 3 min.


Beste vriend/vriendin,

In een tijd waarin de wereld is opgeschud door het coronavirus, bieden de woorden van Paulus aan de gemeente in Filippi perspectief: En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend (Filippenzen 1:12). Als we in deze tijd verder kijken dan onszelf en ons in dienst stellen van het Evangelie – of dat nu in binnen- of buitenland is – dan maken we vorderingen.

In tegenstelling tot alle ontmoedigende nieuwsberichten, is deze update van onze DPM-werkers in de voormalige Sovjet-Unie een bemoedigende boodschap. Zij hebben op praktische manieren het Goede Nieuws van Jezus verkondigd en hielpen christenen in Oekraïne, Rusland, Armenië, Kazachstan en vele andere gebieden om te groeien in geloof.

'Voedselpakketten met bonus' in Oekraïne

Tijdens de lockdown hebben de DPM-teams samengewerkt met lokale kerken in Oost-Oekraïne, om geïsoleerde ouderen die in armoede leven te bereiken. Als DPM konden we deze kwetsbare doelgroep ondersteunen met gratis voedselpakketten met daarin een exemplaar van het boek De Omwisseling. Inmiddels hebben we meer dan 5.000 tassen uitgedeeld, een grote zegen voor veel ouderen! Sudina Ivanovna is een van hen. Zij liet ons weten:

‘Mensen uit de kerk brachten mij een voedselpakket. Hierin vond ik het boek De Omwisseling – wat er gebeurde aan het kruis. Ik ben zo dankbaar! In het boek las ik wat ik door het bloed van Jezus mag ontvangen: Hij werd voor mij gestraft, zodat ik kon worden vergeven en genezen. Mijn zonden werden gewassen door Zijn bloed. Ik heb Zijn leven! Dank U, Jezus, voor Uw heilige bloed!’

Sudina’s dankbaarheid gaat in de eerste plaats uit naar God, maar in de tweede plaats ook naar jou. Dankzij jouw vrijgevigheid kon en kan ons team Sudina en vele andere ouderen praktische en geestelijke hulp bieden.

Voorbede voor Kazachstan

Sinds 2011 geldt een wet die de godsdienstvrijheid in Kazachstan beperkt. Door deze wet is het toegestaan om gelovigen te bewaken en arresteren en om hun kerken binnen te vallen. Sinds 2015 neemt deze christenvervolging toe onder druk van de overheid.

Kerken die niet geregistreerd staan mogen geen diensten organiseren, waardoor zij in het geheim samen moeten komen. Omdat alle christelijke literatuur door de overheid goedgekeurd moet worden, kunnen we het onderwijs van Derek Prince niet in Kazachstan uitgeven. De overheid bestempelt het onderwijs namelijk als terroristische literatuur. Op dit moment kunnen we onze Kazachse broeders en zusters het beste bereiken door luisterboeken en radioprogramma’s. Ons plan is daarom om in 2021 meer Kazachs audiomateriaal uit te geven.

Christenen die zich hebben bekeerd vanuit de islam zijn het belangrijkste doelwit van vervolging door de staat, maar ook van hun families, vrienden en gemeenschappen. Zij worden voor lange periodes in huis opgesloten en ervaren fysiek geweld en verbanning uit hun gemeenschap. Gelovigen leven onder zware onderdrukking in Kazachstan.

Allereerst willen we je vragen om voor deze broeders en zusters te bidden. Daarnaast is de behoefte aan discipelschap onder Kazachse bekeerlingen en christenen erg groot. Door Dereks Bijbelgetrouwe onderwijs kunnen wij hen toerusten, zodat zij de zware vervolging het hoofd kunnen bieden.


Bella ontdekt haar brood op Facebook

Nu veel mensen in Armenië aan huis gekluisterd zijn, merken we dat de vraag naar online onderwijs enorm groeit.

Een aantal maanden geleden bereikte ons Armeense team via Facebook meer dan 250.000 mensen met korte preken van Derek Prince. Voor zo’n klein land is dit een enorm aantal: we bereikten maar liefst 10% van de Armeense bevolking en een derde van de Facebook-gebruikers in dit land.

De werkelijke impact zien we echter niet in getallen, maar in de getuigenissen over levens die veranderd zijn. Een nieuwe gelovige, Bella, getuigde dat Dereks onderwijs op Facebook haar geestelijke dagelijks brood is. Ze schreef ons dat zij dankzij de berichten op Facebook en in de DPM-app tot geloof kwam en verlost werd van een depressie.


Jouw steun is onmisbaar

Ons werk is onmogelijk zonder de steun van broeders en zusters zoals jij. Door jouw gebeden in de eerste en eventuele financiële steun in de tweede plaats, kunnen gelovigen als Sudina en Bella – en de vervolgde christenen in Kazachstan – de levensveranderende kracht van Gods Woord ervaren in deze moeilijke tijd. Samen kunnen we onze broeders en zusters in Oekraïne, Rusland, Armenië, Kazachstan en andere landen in deze regio helpen om de geestelijke volheid in Christus te leren kennen, waardoor ook zij tot zegen kunnen zijn voor hun omgeving.

Mogen we je vragen te overwegen om een bijdrage te leveren aan het werk in de voormalige Sovjet-landen? Dankzij jouw gift kunnen wij geloofsversterkend onderwijs verspreiden onder onze broeders en zusters via luisterboeken, online discipelschapscursussen en social media.

Hartelijk dank voor je betrokkenheid, levensveranderende gebeden en giften.

Vazgen Arseni
DPM RCO

Download zendingsbericht als pdf