Shop Doneer

Investeer in mensen - China 2018

Leestijd: 5 min.

HELP CHRISTENEN IN CHINA OM TE GAAN MET NIEUWE VERVOLGING

Beste vriend, vriendin,

Hartelijke groet vanuit ons DPM China Zendingsteam!

Allereerst wil ik u namens onze vele werkers in China heel hartelijk danken voor uw trouwe giften voor ons zendingswerk in dit enorme land. Ook wil ik u aanmoedigen om vooral door te blijven gaan met uw ondersteuning, zowel in gebed als financieel.

De Chinese regering schroeft opnieuw de vervolgingsacties tegen de Kerk flink op. Juist nu is het daarom heel belangrijk dat de christenen in China merken dat we hen niet vergeten zijn in dit ‘uur van nood’. Eigenlijk hadden wij een andere illustratie bovenaan deze brief gekozen, maar deze illustratie zou onze mensen teveel in problemen kunnen brengen...

Per 1 februari 2018 heeft de Chinese regering een nieuwe en zeer beperkende godsdienst-wetgeving ingesteld. Veel van de ‘magere’ vrijheden die christenen de laatste 20 jaar nog hadden, zijn teruggedraaid.

In een notendop stellen de nieuwe wetten dat:

1. De kerk niet langer de Bijbel mag onderwijzen. Van nu af aan is onderwijs het alleenrecht van de (atheïstische) Communistische Partij. Zondagscholen en Bijbelklassen zijn verboden. Afgelopen december al, meldde een prominente Chinese voorganger met wie we vele jaren intensief hebben samengewerkt ons dat de geheime politie zijn kerk had overvallen. Al het meubilair en onderwijsmateriaal is in beslag genomen, omdat ze niet langer de vrijheid hebben om onderwijs te geven.

2. Het aantal mensen dat de kerkdiensten mag bezoeken wordt beperkt. Sommige van onze Chinese medewerkers vertellen dat ze te horen hebben gekregen dat als meer dan 20 mensen een bijeenkomst bezoeken, elke bezoeker een boete riskeert van 10,000 yuan (omgerekend ongeveer 1350 euro).

Kunt u zich zo’n situatie voorstellen in ons land? Neem alstublieft even een moment om u voor te stellen wat zo’n regime en zo’n wetgeving zou betekenen voor het leven en de missie van uw kerk en uw persoonlijke wandel en relatie met Jezus…

Deze informatie komt niet van het internet, of uit de krant. We hoorden ze direct en persoonlijk in vergaderingen en gesprekken met Chinese christelijke leiders!

Waarom gebeurt dit?

De Chinese overheid vreest dat er teveel christenen zijn in China. Een voormalige Maleisische minister vertelde ons over een gesprek dat hij had met een Chinese regeringsleider die hem vertelde dat er 150 miljoen christelijke gelovigen zijn in China. Of die cijfers nu kloppen of niet, ze boezemen het Communistische leiderschap grote angst in.

Hun doelen als overheid zijn simpel:

• De Kerk van Jezus Christus moet uitgehongerd worden door hen te beroven van Gods Woord.

• De hele volgende generatie moet weerhouden worden om het Evangelie te horen. De overheid posteerde het volgende uithangbord op het plein voor een grote kerk: “Geen lid van de Communistische Partij; geen militair; niemand die werkzaam is in welke vorm van onderwijs ook; iemand die jonger is dan 18 jaar, mag dit kerkgebouw binnengaan!"

Dus, ongeveer de helft van de bevolking wordt expliciet verboden dat kerkgebouw te betreden. Er is nog veel meer. Bijbels mogen nu ook niet meer online verkocht worden. Scholen worden gevraagd om de godsdienstige achtergrond van hun studenten door te geven. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan...

We geloven dat deze acties een rechtstreekse poging zijn om het christendom in China volledig uit te roeien. Wij geloven ook dat de christenen in China vandaag de dag meer dan ooit moeten weten dat we achter hen staan en hen helpen!

Onze visie en ons geloof is dat de Kerk in China op deze toegenomen vervolging gaat reageren met een tsunami van gebed, die vervolgens een vloedgolf van opwekking over het land zal brengen.

In 2017, de periode voordat de nieuwe wetten van kracht werden, zijn we begonnen aan de vertaling en druk van twee belangrijke en actuele boeken van Derek: 1. Verander de geschiedenis door bidden en vasten en 2. Bidden voor de regering.

Wij geloven dat deze beide boeken juist nu zeer actueel en belangrijk zijn voor de Kerk in China. Er zijn zelfs al 110.000 exemplaren gedrukt van deze twee titels in één cover, die niet aanstotend is voor de overhead. Toen we dit boek een tijdje terug publiceerden in Taiwan, werd het gelezen door een belangrijke kerkleider. Hij zette toen meteen een telefoonketting in werking naar alle christenen op het eiland, om te zorgen dat ze een kopie zouden krijgen en dit boek zouden lezen. Ook riep hij direct op tot een vastentijd van 49 dagen. We bidden dat de Heer een dergelijk vuur ook in China gaat ontsteken!

Vandaag willen we met uw hulp deze visie maken tot realiteit. Stel je voor dat dit belangrijke onderwijs in de handen komt van duizenden gelovigen… Tegelijk denken we dat Dereks boek Gods antwoord voor afwijzing voor duizenden Chinese gelovigen juist nu heel belangrijk is; een wapen in hun strijd! Uw ondersteuning en hulp maakt eveneens 100.000 kopieën van dit genezende boekje mogelijk! Uw gift van 50 euro, brengt bijvoorbeeld 75 exemplaren van dit boekje in handen van Chinese broers en zussen.

Chinese gelovigen werken door Dereks Bijbelonderwijs

We plannen tevens om zoveel mogelijk boeken van Derek op SD-kaartjes te zetten; dat zijn van die kleine, moeilijk te traceren digitale kaartjes die met behulp van een mobiele telefoon (die vandaag door de meeste Chinezen wel wordt gebruikt) kunnen worden gelezen. Zo maken we met 1 kaartje niet minder dan dertig van Dereks boeken gratis beschikbaar voor voorgangers en bijvoorbeeld huiskerkleiders. Overigens passen op het kaartje bovendien 30 van Dereks audio en/ of video-boodschappen die in het Chinees zijn ingesproken. De komende paar maanden zijn voor de projecten van DPM China beslissend; we hebben in totaal namelijk zo’n 100.000 euro nodig voor de genoemde initiatieven.

Helpt u ons om de genoemde doelen te halen, zodat we de Kerk in China door deze moeilijke periode heen helpen?

Wilt u danken en bidden:

• Voor de miljoenen gelovigen die zo’n voorbeeld voor ons zijn in hun overgave en toewijding aan God, dat ze standvastig en vastberaden zullen zijn en blijven.

• Dat de Chinese regering tot inkeer zal komen, zodat onze broeders en zusters in China in alle rust kunnen leven en in vrijheid het Evangelie van Jezus Christus kunnen verkondigen.

• Dat alle DPM materialen hun weg zullen vinden en tot zegen zullen zijn.

Laten we deze gelegenheid grijpen nu het nog kan – voordat de situatie in China nog lastiger wordt dan ze al is. Dank u voor uw gebed en giften!

Download zendingsbericht als pdf