Shop Doneer

Investeer in mensen - Midden Oosten 2019

Leestijd: 3 min.

Beste vriend/vriendin,

Ahmed haalde mij op van een volgepakt treinstation in een drukke stad in Marokko. Zijn gezicht begon te stralen toen hij mij zag. Nadat we elkaar met een omhelzing begroetten, vertelde hij mij direct dat dit echt een ‘goddelijke ontmoeting’ was. Mijn komst was een antwoord op zijn gebed. Ahmed is een geheime gelovige in een land waar de islam niet toestaat dat mensen zich bekeren tot een andere godsdienst. Alleen al het lezen van een Bijbel of een christelijk boek kan hem gevangenisstraf opleveren.
In landen als Marokko is het moslims die zich bekeerd hebben niet eens toegestaan om een kerkgebouw binnen te lopen. Alleen buitenlanders mogen kerkgebouwen binnengaan. Toch konden al deze beperkingen Ahmed — en duizenden andere gelovigen met een moslimachtergrond zoals hij — niet tegenhouden om hun leven aan Jezus te geven en Zijn volgeling te worden.

Ahmed is al meer dan tien jaar christen. Hij houdt van Jezus en verlangt naar betrouwbaar Bijbelonderwijs dat hem en anderen kan helpen hun geloof op Gods Woord te bouwen.

Thuis bij Ahmed liet hij mij zijn Arabische Bijbel zien. Het boek viel uit elkaar door de vele jaren van intensief gebruik. Hij had ook enkele christelijke boeken, die hij had gekregen op een christelijke conferentie in het buitenland.

‘Ik heb deze boeken heel vaak gelezen’ zei hij. ‘En ik heb ze gebruikt om andere gelovigen te onderwijzen, die wekelijks hier komen voor gebed en aanbidding. Ik heb echt meer materiaal nodig om de Bijbel te kunnen onderwijzen aan anderen.’

Ahmed bidt al jaren dat God iemand naar Marokko brengt die hem en andere ondergrondse kerkleiders (dieparticiperen in een gebedsnetwerk van meer dan 1.000 gelovigen) kan helpen.Dat is de reden dat ik duizenden kilometers met vliegtuig en trein heb gereisd om hem te ontmoeten.Ik geloof, net als Ahmed, dat dit een ‘goddelijke ontmoeting’ was. De Heer heeft hiermee een nieuwe deur geopendvoor ons zendingswerk in het Midden Oosten. Nu kunnen we samenwerken met Ahmed om meerdere geheime gelovigen in Marokko, Mauritanië, Egypte en andere landen in het Midden Oosten te helpen.

Wij zien dit als een geweldige kans om de vervolgde Kerk te dienen. Ik hoop dat u mij wilvergezellen in dit werk door een speciale gift voor dit lokale zendingswerk over te maken.

Met jouw hulp kunnen we in het Arabisch vertaalde onderwijsmaterialen, zoals Fundament van geloof door Bijbelstudie en de Pijlers van het christelijk geloof, geven aan honderden kerkleiders zoals Ahmed. We kunnen deze leiders helpen om gelovigen te discipelen, die Jezus weliswaar liefhebben, maar wiens geloof, in de ‘woestijn’ van vervolging en armoede, gemakkelijk kan verdorren. Bovendien kunnen we SD-kaarten, met Dereks onderwijs in het Arabisch, aan honderden gelovigen geven. Jouw gift kan enthousiaste gelovigen helpen om meer Bijbelse waarheden te ontdekken.

Een gift van €27 is bijvoorbeeld genoeg om tien Arabische exemplaren van Fundament van geloof door Bijbelstudie te geven aan lokale christenen.
En een gift van €112 stelt ons in staat om SD-kaarten te geven aan achttien bekeerde ex-moslims in een gesloten land.

Christenen ontmoeten elkaar regelmatig in huizen. In Ahmeds huis komen zo’n 70 lokale gelovigen met een moslimachtergrond, voor een samenkomst.
Tijdens mijn verblijf daar sprak ik een aantal van deze dierbare broeders en zusters en ik zag met eigen ogen hoe hard zij Bijbelstudiemateriaal, boeken en audiopreken nodig hebben om hoop en kracht te putten uit het Woord.
Een paar dagen later reisde ik met Ahmed naar een klein dorpje (zo’n 250 kilometer verderop) voor een bidstond met een aantal geheime gelovigen. Het was geweldig om te zien hoe God werkt in hun levens. Een aantal van hen hadden de gave van spreken in tongen en profeteren ontvangen. Terwijl zij voor mij baden kwamen de woorden uit Efeze 2:10 in mijn gedachten: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft...

Ik geloof dat onze broeders en zusters in Marokko, Egypte, Mauritanië en elders in het Midden Oosten, Gods kostbare maaksel zijn. God houdt van hen en Hij zal hun geloof niet laten verdorren in de geestelijke woestijn, veroorzaakt door armoede, vervolging en oorlog.

Wilt u mij en de andere DPM-werkers helpen door een gift van bijvoorbeeld €27,- of €112,- over te maken voor dit zendingswerk?

Samen kunnen we een zegen en geestelijke kracht zijn voor duizenden christenen in het Midden-Oosten, wiens levens zijn getroffen door vervolging, armoede en oorlog.

In Christus verbonden,

Albert Salama
DPM Midden-Oosten Outreach

Download zendingsbericht als pdf