Shop Doneer

Investeer in mensen - Oost-Europa 2020

Leestijd: 3 min.

Beste vriend/vriendin,

Een paar jaar geleden ontmoette ik Marian, een Roma voorganger uit Oost-Slowakije. (Vroeger werden de Roma’s zigeuners genoemd, maar dat wordt inmiddels beschouwd als een racistische term.) Pastor Marian vertelde me over zijn levensveranderende ontmoeting met de Heer. Voor zijn bekering ging Marian gebukt onder meerdere verslavingen, waaronder een gokverslaving. Toen zijn vrouw ernstig ziek werd en in 1998 overleed, bleef hij alleen achter met vijf kinderen. Werkloos en worstelend om rond te komen probeerde Marian met alcohol zijn situatie te verbeteren, maar met zijn alcoholprobleem kwamen vooral slapeloosheid en depressie.

Op een avond, gebukt onder de verantwoordelijkheid van de zorg voor zijn vijfkinderen, knielde Marian neer en schreeuwde het uit naar God: ‘Wat moet ikdoen, God? Als U echt bestaat, haal me dan alstublieft uit deze puinhoop.’

Een paar dagen na dit gebed vroeg Marians neef hem om mee te gaan naar Zwitserland om daar geld te verdienen als straatmuzikant. Een Zwitserse voorbijganger nodigde Marian uit voor een christelijke bijeenkomst. Daar hoorde hij voor het eerst het levende Woord van God en gaf hij zijn leven aan Jezus Christus. Marian ervoer een enorme liefde van deze christenen, zoals hij nog nooit eerder had ervaren. Silas Owiti.

In die tijd sliepen Marian en zijn muziekgroep in hun auto. Op een bijzonder koude dag, bood een Zwitserse christelijke vrouw, Elizabeth, de muzikanten onderdak in haar huis. Marian en Elizabeth leerden elkaar steeds beter kennen, en enige tijd later trouwden ze. Een bijzondere ‘match’, bij elkaar gebracht door onze God!

Marian hoopte in Zwitserland te kunnen blijven en zijn kinderen daarheen te halen. Maar God sprak iets anders tegen Elizabeth: ‘Ga met Marian mee terug naar Slowakije om mij te dienen en het Evangelie te verkondigen.’ In het jaar 2000 keerden Marian en Elizabeth terug naar Slowakije, en die zomer nodigde hij 40 mensen uit in zijn huis om het Woord van God met hen te delen.

Tegenwoordig is Marian pastor van een groeiende Roma-gemeente met meer dan 500 leden. Zijn gemeente heeft meerdere soortgelijke kerken opgericht in het oosten van Slowakije.


Fundamentele training

Inmiddels helpt DPM-Slowakije pastor Marian al meerdere jaren met het trainen van predikanten en kerkleiders door middel van het Bijbelonderwijs van Derek Prince. Door het verspreiden van duizenden boeken en onderwijsbrieven hebben ze het leven van veel jonge gelovigen beïnvloed. Hun relatie met God wordt versterkt en ze worden toegerust voor de bediening.

Maar er zijn obstakels. De grootste uitdagingen onder de Roma zijn gebrek aan onderwijs, werkloosheid, armoede en criminaliteit. Deze obstakels gaan van generatie op generatie over als een grote, donkere schaduw.Pastor Marian en zijn team gaan echter onvermoeibaar door om de volgende generatie leiders voor te bereiden de hele Roma-gemeenschap te bereiken, in Slowakije én daarbuiten.

Deze onbereikte bevolkingsgroep, die bijna uitgeroeid werd door de vervolging van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, ontvangt dankzij het onderwijs van Derek nu nieuw leven. Pastor Marian is zelf het levende bewijs van de kracht van het kruis. Zoals hij getuigt, ‘Mijn gemeente en ik worden bijzonder gezegend door Dereks onderwijs. We bereiken een nieuwe generatie met het Evangelie en zien hoe Jezus de generatievloeken van armoede, onwetendheid, hopeloosheid en duisternis over de Roma verbreekt’.

Hongerige gelovigen helpen

Met berichten over opwekking onder de Roma en andere culturen in heel Oost-Europa, is het ons doel om Dereks studiematerialen beschikbaar te stellen voor kerkleiders in heel Slowakije, Hongarije, Roemenië, Albanië, Bulgarije en de andere zeven landen in Oost-Europa waar we zendingswerk doen.

Zie je wat God kan doen door een leven van overgave van één gelovige zoals Marian? Het laat zien dat niets en niemand te klein of onbelangrijk is voor Jezus, die in staat is om een paar vissen te vermenigvuldigen om duizenden te voeden.

Wil je ons helpen om geestelijk hongerige mensen te bereiken in heel Oost-Europa? Op dit moment zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Dereks uitstekende Bijbelonderwijs is al vertaald en klaar om te delen met de groeiende kerk hier. Met jouw steun kunnen we nog veel meer van Dereks boeken drukken in tien talen, boeken zoals De Pijlers van het christelijk geloof, Leven als zout en licht, Betaald met bloed, en De gaven van de Heilige Geest. Jij kunt helpen om blijvende geestelijke verandering te brengen in vele levens in Oost-Europa.

Ik nodig je uit om met ons samen te werken door gebed en door te geven, om te zien hoe God mensen aanraakt in heel Oost-Europa. Namens alle gelovigen in deze regio, dank ik je bij voorbaat voor je hulp.

In Jezus verbonden,

Download zendingsbericht als pdf