Shop Doneer

Investeer in mensen - Oost-Europa 2021

Leestijd: 4 min.

Beste vriend/vriendin,

Het is een groot voorrecht – en ook een grote verantwoordelijkheid – om naar de uiteinden van de aarde te gaan om het Evangelie te verkondigen en discipelen van Jezus te maken. Niet veel van ons zijn geroepen voor de zending in het buitenland. Wel kunnen wij degenen die deze roeping hebben ontvangen, met onze gebeden en gaven ondersteunen. Zo kan ieder van ons een belangrijke rol spelen bij het vervullen van de grote opdracht die Jezus gaf aan Zijn discipelen.

Aan het begin van deze brief willen we je bedanken voor jouw steun aan het werk van Derek Prince Ministries, waaronder ons werk in Oost-Europa. We delen graag enkele bijzondere getuigenissen met je, over hoe God heeft gewerkt in deze regio.

Bevrijding in Roemenië

De afgelopen 20 jaar heeft onze dierbare broeder Fanel het werk van DPM in Roemenië gecoördineerd. Hij deelde onlangs een getuigenis van een vrouw van in de zeventig, die in een afgelegen dorp woont. Toen deze vrouw het boek Zegen of vloek las, deed zij een geweldige ontdekking! Voor het eerst in haar leven realiseerde zij zich dat haar angsten geen ‘natuurlijke’ oorsprong hadden, maar dat ze werden veroorzaakt door een demonische macht. De vrouw bad het bevrijdingsgebed uit het boek en werd onmiddellijk bevrijd van de geest van angst, die haar haar leven lang gekweld had!

Een discipel in Kroatië

We ontvingen ook een getuigenis van een vrouw in Kroatië, Ana, wiens leven is aangeraakt door het werk van Derek Prince Ministries:

Steun Oost-Europa 3
“Ik ben erg gezegend door Derek Prince’ onderwijs over de gaven van de Heilige Geest en Gods krachtige wapens – bijvoorbeeld over het bloed van Christus en hoe ik het in mijn leven kan toepassen. Ook ben ik bevrijd van boze geesten, na het zien van een preek van Derek Prince op YouTube. Ik heb geleerd hoe ik op Jezus Christus als mijn Heer en Verlosser kan vertrouwen. Ik was afgedwaald en kende de Hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus of de Heilige Geest niet écht. Ik noem mezelf nu een trouwe gelovige en groei steeds verder in relatie met Hem. Bedankt DPM!”

De Macedonische roep

De afgelopen jaren hebben we veel vraag naar onderwijsmateriaal ontvangen van gelovigen in Macedonië. Dit herinnerde mij aan Handelingen 16. De apostel Paulus ontving hier tijdens een van zijn zendingsreizen een visioen van een Macedonische man, die hem smeekte naar hen toe te komen. Paulus begreep direct dat God hem riep om het Evangelie te verkondigen in dit Balkanland.

Mijn voortdurende gebed was dat de Heer nieuwe werkers zou sturen om te helpen bij het vertalen van Dereks onderwijs. Eind 2019 werd dit gebed beantwoord, toen Catherine contact met ons opnam. Deze jonge vrouw uit Macedonië vroeg of zij kon helpen bij het vertalen van Dereks boeken.

Genezing en vrijheid

Catherine had veel moeilijkheden gekend in haar leven. In de baarmoeder werd zij al door haar moeder afgewezen en direct na haar geboorte werd Catherine ter adoptie afgestaan. Haar adoptievader was een alcoholist en haar beide ouders overleden aan kanker. Door deze diepe wonden ging Catherine gebukt onder afwijzing, angsten, depressies en nachtmerries.

Vlak na haar 20e verjaardag, trouwde Catherine met een gelovige jongeman – en er gebeurde iets wonderlijks. In Zijn liefde reikte God naar haar uit en redde haar. Het onderwijs van Derek Prince speelde een belangrijke rol in haar eerste jaren als gelovige. Het Engelse boek Blessing or Curse (Zegen of vloek) leidde haar op de weg naar genezing en vrijheid in Christus. Catherine deelt:

“Ik ben God dankbaar voor Zijn adem in mij, voor mijn man en voor alles wat Hij mij heeft gegeven. Mijn tijd wil ik gebruiken om Hem te dienen. Ik ben zo dankbaar dat ik Dereks boeken mag vertalen. God heeft me al geweldige overwinningen gegeven en Hij heeft me zo veranderd. Ik weet dat Jezus Overwinnaar is en dat ik volledig vrij zal zijn van alles wat mij gebonden heeft gehouden.

Inmiddels heeft Catherine bijna vijftien boeken vertaald in de Macedonische taal. We willen deze zo snel mogelijk drukken en beschikbaar maken voor alle christenen in dit land. Als ik aan Catherines verhaal denk, hoor ik de Macedonische man weer roepen: ‘Kom over en help ons!’ om het Evangelie in Macedonië te verkondigen. Dezelfde roep horen we in veel andere landen in Oost- en Centraal-Europa.

Hoop en bemoediging brengen

We hebben jouw hulp nodig om de noodkreet van broeders en zusters in Oost- en Centraal-Europa te beantwoorden. Dankzij jouw financiële steun kunnen we gelovigen als Dragan, een voorganger uit Montenegro, zegenen met betrouwbaar Bijbelonderwijs. Dragan spreekt zijn waardering uit:

Steun Oost-Europa 1
“Samen met mijn vrouw leid ik een kerk in Podgorica, de hoofdstad van Montenegro. Ik dank God voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan door het onderwijs van Derek Prince. En niet alleen voor ons, maar ook voor onze broeders en zusters in Podgorica. Door het lezen van Dereks boeken heb ik een dieper en beter begrip van Gods Woord gekregen. Ik geloof dat zijn Bijbelonderwijs van grote betekenis zal zijn voor veel nieuwe Montenegrijnse gelovigen.”

Mogen we je vandaag vragen om te bidden en te geven voor de gelovigen in Oost- en Centraal-Europa, zoals de Heer je ingeeft? Mede dankzij jouw hulp kunnen we voorzien in de noden van voorgangers en gelovigen die minder bevoordeeld zijn. We verlangen ernaar om hun roep om hulp te beantwoorden!

Bedankt voor jouw liefde, gebeden en vrijgevigheid!

In Zijn Naam,

Branislav Čekan - DPM Oost-Europa & Paul Storms - DPM Nederland en België

Bid mee voor het werk in Oost- en Centraal-Europa!

  • We bidden voor nieuwe vrijwilligers in alle Oost-Europese landen;
  • We bidden dat de deuren naar de katholieke Kerk in Polen verder open zullen gaan, om onderwijs te verspreiden;
  • We bidden voor een goede drukpartner voor de verspreiding van Dereks onderwijs in Macedonië.
Download zendingsbericht als pdf