Shop Doneer

Investeer in mensen - Zuidoost-Azië 2022

Leestijd: 4 min.

Beste vriend/vriendin,

Het jaar 2021 was voor vele mensen wereldwijd een grote uitdaging. In de regio Zuidoost-Azië heeft het DPM-team onvermoeibaar doorgewerkt om klaar te staan voor mensen in nood. Onze werkers reikten dagelijks uit naar mensen die getroffen zijn door Covid-19, baanverlies, voedseltekorten en vervolging. De focus lag daarbij op het verspreiden van Bijbelonderwijs samen met humanitaire hulp, onder de mensen die dit het hardst nodig hadden. In 2021 konden we zo duizenden mensen zegenen. Bedankt dat ook jij de Kerk in deze uitdagende tijd wilde ondersteunen!

Het komende jaar brengt veel onzekerheid met zich mee, maar we hopen en bidden dat onze werkers nog meer kansen krijgen om christelijke leiders te onderwijzen, toe te rusten en aan te moedigen, met behulp van Dereks onderwijs – wat hard nodig is. In deze brief brengen we je graag op de hoogte van onze plannen voor Zuidoost-Azië in 2022.

Zendingswerk Thailand & Laos

Achter de schermen is ons digitale team druk bezig met het zendingswerk in Thailand en Laos. Er zijn plannen om DPM-websites in het Thais en Lao te bouwen. We willen 24 boeken, meer dan 30 proclamatiekaarten en verschillende onderwijsbrieven gratis beschikbaar stellen. Om de websites bekend te maken, geven we 3.000 exemplaren van De Omwisseling in het Thais weg, met een QR-code die mensen naar de websites leidt. Ondertussen werken we hard verder aan het vertalen en publiceren van nieuw onderwijs, waaronder:

  • 52 onderwijsbrieven in het Thais en Lao
  • Dereks dagboek Gods levende Woord en Waarom Israël? in het Thais
  • Onderwijsbrieven en dagelijkse overdenkingen in audiovorm en voice-overs van korte preken

Aan het vertaalwerk en de verspreiding van Bijbelonderwijs in Thailand is meer dan 20 jaar gebed en onderzoek voorafgegaan. Nu we onze plannen kunnen gaan uitvoeren, is het zaak om de financiën rond te krijgen voor het vertaalteam in Chiang Mai. Samen kunnen we in 2022 voorgangers, christelijke leiders en gelovigen in dit boeddhistische land blijven toerusten.

Zendingswerk Cambodja

In Cambodja richtten DPM-directeur Huy Ly en zijn team zich het afgelopen jaar op het verspreiden van onderwijs en humanitaire hulp. Cheng Nan is een van de ontvangers. Zij schrijft:

“Ik ben predikant in de Taches Hope Church. In 2003 kwamen mijn zus en ik tot geloof. We kregen te maken met heftige vervolging in ons dorp, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Toen Covid-19 uitbrak in Cambodja, ontstonden er ook grote financiële problemen. Onze regio was afgesloten en mijn spaargeld raakte op. Ik was zo blij toen ik hoorde dat God ons via DPM wilde zegenen; het is een wonder en antwoord op mijn gebed. Ik dank God voor de woorden die Hij door Derek Prince’ boeken spreekt. Mijn hart is geraakt door het onderwijs in ‘Drie maal daags' en ‘Van vloek naar zegen’. Bedankt voor dit geestelijke voedsel! Ik bid dat God ons allemaal beschermt.”

Gedegen Bijbelonderwijs is heel waardevol – en nodig – voor voorgangers in Cambodja. Nu de regering het land weer langzaam opent, wil Huy in 2022 zes pastorale trainingssessies geven, elk voor 40 voorgangers, en zes evangelisatie-acties voor elk 100 personen. De kosten per bijeenkomst bedragen zo’n €850,-. In totaal is er dus een bedrag van €10.200,- nodig. Ook is Huy van plan om 12 nieuwe boeken te vertalen, drukken en verspreiden, die niet eerder in Khmer zijn geproduceerd, waaronder De toekomst van Israël en de Kerk en Beloofd Land. De kosten voor het drukwerk bedragen ongeveer €11.000,-.

Zendingswerk Vietnam

Er is een enorm gebrek aan Bijbelonderwijs in Vietnam. Dereks boeken en het onderwijs op seminars zijn als een soort reddingsboei voor christelijke leiders. Zij geven het op hun beurt weer door aan andere leiders, die ook hun gemeenten en Bijbelstudenten ermee kunnen onderwijzen. Pastor ‘T’ maakt deel uit van het thuiskerknetwerk in centraal Vietnam. Hij zei:

“Heel erg bedankt voor de boeken en seminars van DPM; mijn team en ik voelen de zalving van de Heilige Geest bij het bestuderen van de boeken. Het onderwijs is opbouwend en levensveranderend! We gebruiken het in onze Bijbelscholen en verspreiden het onder leiders van verschillende kerken. Bedankt dat jullie ons deze ‘schat’ hebben gegeven. Moge God jullie rijkelijk zegenen.”

Een van onze werkers, voorganger ‘D’, wil dit jaar acht trainingsseminars en Bijbellessen voor predikanten organiseren. Ook wil hij zendingsacties houden in tien afgelegen dorpen en vijf van Dereks boeken vertalen in het Vietnamees. Zijn plan is om een paar duizend exemplaren van verschillende titels te drukken, waaronder Gods Woord, kracht en gezag en Bidden voor de regering. Onze andere werker in Vietnam, voorganger ‘A’, wil een tweedaagse training organiseren voor 70 predikanten en een zendingsactie in een dorp voor 130 mensen. De Kerk in Vietnam groeit snel – ondanks aanhoudende tegenwerking en vervolging – en de verspreiding van betrouwbaar Bijbelonderwijs is essentieel om de gelovigen daar te kunnen toerusten. Ondanks alle risico’s stellen onze Vietnamese werkers zich beschikbaar voor Gods Koninkrijk. Wil je bidden voor hun bescherming en Gods leiding bij het werk dat zij doen?

We zijn dankbaar voor je steun en betrokkenheid bij ons werk in Zuidoost-Azië. Met jouw hulp konden we duizenden mensen toerusten met betrouwbaar Bijbelonderwijs en humanitaire hulp. Zou je in gebed willen overwegen om ook dit jaar met ons samen te werken, om christelijke leiders in Zuidoost-Azië te onderwijzen en bemoedigen?

Gods rijke zegen en bescherming gewenst in 2022.

In Zijn Naam verbonden,

Warren Smith
DPM Nieuw-Zeeland & Zuidoost-Azië

Paul Storms
DPM Nederland en België


Download zendingsbericht als pdf