Oost Europa

Een aantal gedeelten van Oost-Europa hebben jarenlang geleden onder communisme, wat zowel sociaal als economisch zwaar is geweest voor duizenden christenen daar. Daarom ontstond er in 1989, een nieuwe afdeling bij DPM Nederland, om van daaruit de kerk in Oost-Europa te dienen. Deze tijden waren een uitdaging door de communistische achtergrond van vele landen, maar ook een zegen omdat we vele materialen hebben mogen verspreiden in Oost-Europa door gulle giften via DPM wereldwijd.

Onze zending in Oost-Europa groeide snel, en inmiddels zijn er meer landen in Oost-Europa mét een DPM kantoor dan zonder. Waar een grote nood was onder christenen voor stevig Bijbels onderwijs, om niet misleid te worden, konden we duizenden lokale kerken helpen om Gods levensveranderende Woord uit te leggen en toe te passen.

Maar de waarheid is, zelfs na zo'n lange tijd, dat de vraag naar goed Bijbelonderwijs in Oost-Europa nog steeds groeiende is.

  • Er is nog veel verwarring en onwetendheid over belangrijke geestelijke onderwerpen, in een omgeving van New Age en tovenarij.
  • Veel mensen, zowel gelovigen als ongelovigen, lijden onder armoede.
  • Jonge kerken bieden alleen nog maar het welvaartsevangelie.

DPM heeft in Oost-Europa nog een lange weg te gaan!

Investeer in mensen - Oost-Europa 2020

Lees over het werk van DPM in Oost-Europa en hoe jij kunt helpen.

Lees verder

Investeer in mensen - Oost Europa 2019

Dertig jaar zendingswerk in Oost Europa... Wat een mijlpaal en wonder!

Lees verder