Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Bevrijd van marteling

Leestijd: 1 min.
In de periode dat ik nog voorganger was van een gemeente in Londen, voerde ik een enorme strijd tegen depressiviteit, die geregeld als een wolk over me kwam en me helemaal leek te overweldigen. Het gaf me een gevoel van hopeloosheid en mislukking. Misschien herken je dit. Ik vocht tegen deze situatie op elke manier die ik kon, maar boekte geen enkele vooruitgang. Toen kwam ik Jesaja 61:3 tegen: ...om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.
Terwijl ik deze woorden las, liet de Heilige Geest me zien dat dit precies mijn probleem was: een kwijnende geest. Het was alsof het licht aanging. Ik realiseerde me dat ik niet tegen mezelf streed, maar tegen een boze geest, die mij martelde en hinderde in mijn functioneren. Toen ik me dat realiseerde, had ik al tachtig procent van de overwinning binnen. Ik had nog maar één andere bijbeltekst nodig:...ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden (Joël 2:32 -N.B. het woord dat hier vertaald is met 'behouden', betekent ook 'uitgered' of 'bevrijd').
Toen ik deze twee teksten samenvoegde, bad ik: ,,God, U heeft me laten zien dat ik word onderdrukt door een kwijnende geest. Ik kom nu tot U, ik roep de Naam van de Heer Jezus aan: Bevrijd mij!" God bevrijdde mijn denken van die kwijnende geest. Vanaf nu was de beurt aan mij, om mijn denken te herprogrammeren. Ik had steeds terugkerende negatieve gedachtepatronen, die - zo liet de Heer mij zien - mijn geloof in Jezus ontkenden en ondermijnden. Ik moest zelf mijn gedachten gaan trainen. In de jaren die volgden, als er een negatieve of pessimistische gedachte over me kwam, verwierp ik deze en verving die gedachte door een positieve belijdenis uit de Bijbel. Enkele jaren later was mijn innerlijke systeem compleet veranderd en was ik een ander mens geworden.

Dank U Jezus voor Uw overwinning aan het kruis. Ik proclameer vrijheid van marteling door negatieve of verkeerde gedachten. Dank U dat de ledematen van mijn lichaam werktuigen zijn voor de gerechtigheid, aan God overgegeven voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.