Dagelijkse overdenking

  • 22 september – Het belang van handenoplegging

    De Pijlers – dag 266   Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Handelingen 13:3-4a (NBV) Het belang van handenoplegging Aan het eind van deze week wil ik ter afsluiting van deze studie over handoplegging vandaag de vijf belangrijkste bedoelingen opsommen die het Nieuwe Testament noemt voor de oplegging van handen: a)     voor het genezen van zieken b)     om degenen te helpen die verlangen naar de doop in de Geest c)      om geestelijke gaven mee te delen d)     om apostelen uit te zenden e)      om diakenen en oudsten aan te stellen in een plaatselijke gemeente Om deze vijf gebruiken van handoplegging te kunnen begrijpen, onderzochten we gedetailleerd het patroon van het dagelijks leven en het bestuur van de plaatselijke gemeente, zoals dit in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. Als we nu de overdenkingen samenvatten die in de afgelopen drie weken werden gewijd aan het opleggen van Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email