Dagelijkse overdenking

  • 24 februari – Gods Woord stelt ons in staat aan het oordeel te ontkomen

    De Pijlers – dag 56 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. (Jakobus 1:23-25) Gods Woord stelt ons in staat aan het oordeel te ontkomen In Jesaja 66:2 zegt de Heer: Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft. In het licht van de Nieuwtestamentische openbaring kunnen we goed begrijpen waarom een mens zou moeten beven voor Gods Woord. Als we deze passage lezen en de boodschap daarvan verstaan, dan zien we onszelf nu al staan voor Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email