Dagelijkse overdenking

  • 20 juli – Openbaring van de Schriften: ‘De Heilige Geest zal u in alles onderwijzen’

    De Pijlers – dag 202 In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.  (Efeziërs 1:13b-14) Openbaring van de Schriften: ‘De Heilige Geest zal u in alles onderwijzen’ Een vijfde grootse bedoeling van de doop in de Heilige Geest is dat de Geest onze Gids en Leraar zal worden met betrekking tot de Bijbel. Christus beloofde dit aan Zijn discipelen in twee passages in het Evangelie van Johannes. In Johannes 14:26 zegt Hij: Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Tijdens Zijn aardse bediening onderwees Jezus Zijn discipelen veel, en speciaal over Zijn dood en opstanding, dat de discipelen toen nog niet konden begrijpen of onthouden. Maar Jezus Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email