Dagelijkse overdenking

  • 20 mei – Twee verschillende ervaringen

    De Pijlers – dag 141 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:13, HSV) Twee verschillende ervaringen Vaak worden een aantal argumenten aangevoerd tegen de conclusie dat de manifestatie van het spreken in tongen het aanvaarde Nieuwtestamentische bewijs is dat iemand de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen. Deze week zullen we een aantal van deze argumenten bekijken. Een vaste tegenwerping is: ‘Iedere christen die een echte ervaring van bekering en verlossing heeft gehad, heeft automatisch de Heilige Geest ontvangen. Hij heeft daarom niet nog extra een ervaring nodig, of enig ander bewijs, om de zekerheid te hebben dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft.’ Veel verwarring en onenigheid over deze kwestie zal worden voorkomen als we één belangrijk bijbels feit vaststellen: het Nieuwe Testament laat twee verschillende ervaringen zien, die beide omschreven worden als Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email