Dagelijkse overdenking

  • 18 september – Erkenning van Gods taak voor iemand

    De Pijlers – dag 262   Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Handelingen 13:3-4a (NBV) Erkenning van Gods taak voor iemand In de hedendaagse Gemeente is de naam voor christelijke werkers die vanuit een plaatselijke gemeente worden uitgezonden meestal ‘zendelingen’. Het eigenlijke woord dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, is echter ‘apostelen’. Dit wordt duidelijk als we de woordkeuze in Handelingen 13:1 vergelijken met die in Handelingen 14:4 en 14. In Handelingen 13 worden Paulus en Barnabas beschreven als ‘profeten en leraren’; in Handelingen 14 worden ze ‘apostelen’ genoemd. Het woord ‘apostel’ betekent letterlijk ’een uitgezondene’. Deze titel werd dus toegepast op Paulus en Barnabas nadat zij waren ‘uitgezonden’ vanuit de gemeente in Antiochië. Oorspronkelijk betekent het woord ‘zendeling’ of ‘missionaris’ ook ‘iemand die gezonden is’. De woorden ‘apostel’ en ’zendeling’ hebben dus dezelfde oorspronkelijke betekenis. In het moderne Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email