Dagelijkse overdenking

  • 19 augustus – Vertrouwen op de Heilige Geest

    De Pijlers – dag 232   …nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.  1 Petrus 1:12b   Vertrouwen op de Heilige Geest De afgelopen twee weken hebben we gekeken naar de uitwerking die de doop in de Heilige Geest heeft op het leven en de aanbidding van een christelijke gemeenschap als geheel. Deze en volgende week richten we onze aandacht op de speciale bediening van de prediker… Dat is de gelovige die door God geroepen is tot de levensbelangrijke bediening van de prediking van Gods Woord. De vragen waarop wij een antwoord zullen zoeken zijn: 1.      Welke speciale resultaten worden er door de doop in de Heilige Geest bewerkt in de bediening van de prediker? 2.      In welk belangrijk opzicht verschilt de bediening van een in de Heilige Geest gedoopte prediker van die van iemand die niet in de Heilige Geest gedoopt is? Als Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email