Dagelijkse overdenking

  • 17 september – Paulus en Barnabas uitgezonden

    De Pijlers – dag 261   Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Handelingen 13:3-4a (NBV) Paulus en Barnabas uitgezonden Gisteren betoogde ik dat uit het boek van de profeet Joël naar voren komt hoe belangrijk het is dat leiders in een gemeente het voortouw nemen in gezamenlijk gebed en vasten. Het is duidelijk dat de leiders van de gemeente in Antiochië de zaak op deze manier hebben begrepen, want de passage die wij al eerder lazen in Handelingen 13:2 vermeldt over hen dat zij de Heere dienden en vastten. Het resultaat van hun wachten op God tijdens het vasten, wordt vermeld in hetzelfde vers …de Heilige Geest zei: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Eén beloning die zij ontvingen voor hun bidden en vasten was dat de Heilige Geest rechtstreeks tot hen sprak Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email