Dagelijkse overdenking

  • 22 mei – Wel geloof, nog niet de Heilige Geest ontvangen

    De Pijlers – dag 143 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:13, HSV) Wel geloof, nog niet de Heilige Geest ontvangen De ervaring van de apostelen laat zien dat de redding (of ook wel de wedergeboorte) en de doop in de Heilige Geest twee duidelijke en afzonderlijke ervaringen waren. De apostelen ontvingen de eerste van deze ervaringen, leven, op de zondag van de Opstanding. De tweede, kracht, ontvingen ze zeven weken later op de zondag van Pinksteren. Verdere studie in het boek Handelingen laat zien dat de twee ervaringen gewoonlijk afzonderlijk plaatsvinden, en vanaf de Pinksterzondag wordt de term ‘de Heilige Geest ontvangen’ altijd en alleen gebruikt voor de tweede ervaring – de doop in de Heilige Geest. Hij wordt nooit opnieuw gebruikt om de wedergeboorte te beschrijven. Er zijn drie andere gebeurtenissen die volgen Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email