Shop Doneer

Missie & Visie

DPM Nederland is in 1994 opgericht als onderdeel van de wereldwijde literatuurzending Derek Prince Ministries International, die actief is in ruim 100 landen en meer dan 60 talen, werkend aan de volgende visie en missie:

DPM internationaal

Vision: Derek Prince Ministries exists to develop disciples of Jesus Christ, through the Bible teaching of Derek Prince. Missie: Our vision is to reach the peoples of the world in a language they can understand, with the Bible teaching of Derek Prince, using every type of media and all forms of distribution, regardless of the economic means of the recipients.

Visie: DPM bestaat om mensen te helpen groeien tot discipelen van Jezus, door het bijbelonderwijs van Derek Prince. Missie: Onze visie is de volken van de aarde te bereiken in een taal die zij verstaan, met de bijbeltoerusting van Derek Prince, gebruik makend van alle soorten media en distributie, ongeacht of de ontvangers ervoor kunnen betalen.

DPM Nederland

Binnen de bovenstaande kaders werkt DPM Nederland aan de volgende visie, missie en strategie:

Visie

Wat is onze droom?

Onze doelstelling is met gebruikmaking van Derek Prince Bijbelonderwijs mensen toe te rusten tot discipelen van Jezus Christus, door onderwijs uit Gods Woord, zodat zij fundamentele Bijbelse principes kennen en die praktisch gaan toepassen in hun leven. Hierin vertegenwoordigen wij DPM Internationaal, met een specifieke focus op het Nederlands taalgebied.

Mottotekst voor de visie van DPM Nederland: Mattheüs 7:24:

Een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, gelijkt op een wijs man die zijn huis heeft gebouwd op een rots.

Missie

Hoe vervullen we die droom?

 • Individuele gelovigen toerusten door het publiceren en verspreiden van Derek Prince’ Bijbelonderwijs door geschreven woord, audio, video, internet, seminars en cursussen.
 • Gelovigen stimuleren in hun persoonlijke geestelijke groei en hen opbouwen in hun geloof via Dagelijkse Overdenkingen, Onderwijsbrieven, artikelen, boeken, av-middelen, social media en internetcursussen.
 • Promoten van Derek Prince Bijbelonderwijs om de bekendheid van het onderwijs te vergroten en het werven van fondsen en geestelijke support voor de wereldwijde vertaling en distributie van Bijbelonderwijsmaterialen.

Mottotekst voor onze missie: Jesaja 52:7:

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’

De parameters voor ons werk ontleend aan deze tekst zijn:

 • Vreugdebode: herstel van vreugde in mensenlevens door levensveranderend Bijbelonderwijs uit Gods Woord.
 • Vrede aankondigen: vrede met God, vrede met jezelf, vrede met anderen > Dereks onderwijs als gemeenschappelijke deler die eenheid en vrede stimuleert onder christenen.
 • Die goed nieuws brengt; het goede nieuws van het bevrijdende evangelie van Jezus Christus in al zijn facetten.
 • Redding (verlossing/bevrijding/genezing/vergeving) als centraal thema verder brengen door Derek Prince’ onderwijs.
 • Proclamatie van Gods Koningschap: door de kracht van proclamatie Gods heerschappij vestigen in mensenlevens, op vele gebieden.

Woord en Geest

Als DPM Nederland mogen we in Nederland en België mensen verbinden aan de kracht van Gods Woord en het werk van Zijn Geest. Typerend voor Dereks onderwijs is dat Gods Woord en het werk van de Heilige Geest altijd samen moeten gaan. Derek zei: ‘Je kunt een preek of studie voorbereiden die helemaal Bijbels is, maar zonder adem, zonder Geest, zal er geen leven uit voortkomen. Het gesproken woord en de Geest moeten dus samenwerken.’ In ons logo hebben we dit laten terugkomen door het beeld van de duif als Gods Geest te combineren met het beeld van een boek als Gods Woord.

Strategie

Welke strategie, oftewel welke middelen/wegen gebruikt DPM Nederland voor het bereiken van de bovenstaande doelen? De activiteiten van DPM Nederland zijn onder te verdelen in drie takken:

Gratis verspreiding van DPM Bijbelonderwijs:

 1. Onderwijsbrieven en proclamatiekaarten
 2. Dagelijkse Overdenkingen (via e-mail)
 3. Bijbeltoerusting voor jonge leiders via Fit! trainingsprogramma
 4. DPM Youtube-kanaal met videopredikingen / FB / Social media
 5. Artikelen en andere downloads via eigen website
 6. Radioprogramma’s/free publicity via magazines
 7. Gratis internetcursussen op giftenbasis

Toerusting door gesproken woord:

 1. Spreekbeurten/presentaties in lokale gemeenten
 2. Toerustingsdagen/seminars/conferenties

Creëren en onderhoud supportbasis voor wereldwijde zending

 1. Regelmatige nieuwsbrief 'Investeer in Mensen'
 2. Publicatie nieuws 'wereldwijde DPM Outreach' via website, overdenkingen en gebedskalender
 3. Individuele donorcontacten
 4. Bekendheid geven aan zendingswerk via spreekbeurten

50 jaar vruchtbare bediening!

In dit jubileummagazine doen we verslag van 50 jaar bouwen aan Gods Koninkrijk. Je leest ontroerende getuigenissen van mensen wiens leven werd aangeraakt door het Bijbelonderwijs van Derek Prince.

Lees meer