sluit
Shop Doneer

Privacy

Leestijd: 5 min.

Privacy beleid van Derek Prince Ministries

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Derek Prince Ministries (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, of andere geïnteresseerden.

Indien je een bestelling plaatst, de onderwijsbrief of de nieuwsbrief aanvraagt, een donatie doet, je inschrijft voor een cursus of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Derek Prince Ministries Nederland
Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK nummer: 41121393
mail: info@derekprince.nl
telefoon: 0251-255044 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00)

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Geslacht, Initialen, Tussenvoegsel, Achternaam
Adres, Postcode, Woonplaats, Land
E-mail adres, Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
IP adres (bij online aanmelding)

Er worden geen medische of andere bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je geslacht, initialen, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de overeenkomst (bestelling, volgen van cursus of aanvraag onderwijsbrief/nieuwsbrief)
  • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen.
  • de door ons verwerkte persoonsgegevens worden tot uiterlijk vijf jaar na de laatste overeenkomst bewaard. Deze termijn is nodig omdat we regelmatig bestellingen of cursusaanvragen ontvangen van relaties die enkele jaren eerder ook besteld hebben of een cursus hebben gevolgd. Het is prettig wanneer de gegevens dan nog bekend zijn. Het is ten allen tijde mogelijk om te verzoeken de gegevens eerder te verwijderen.

2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden. En worden ook niet verstrekt aan derden.

3. Bewaartermijnen

De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de laatste overeenkomst. De organisatie zal de persoonsgegevens binnen deze termijn vernietigen en/of anonimiseren, tenzij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG na te leven. Het is mogelijk een lijst op te vragen van al onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Het is mogelijk een verzoek in te dienen via info@derekprince.nl om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de organisatie. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegeven te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, is het mogelijk een klacht in te dienen.

6. Plaatsing van cookies

6.1 Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
6.2 Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
6.3 Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
6.4 Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
6.5 Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.