Organisatie


DPM Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, geregistreerd KvK 41121393 fiscaal nummer 80.28.40.449.

Bestuur

De stichting staat onder toezicht van een onbezoldigd bestuur, bestaande uit zes leden: Neil Cornick, UK (voorzitter); Ivar van der Sterre (secretaris); Loes van Vreumingen-Dam (penningmeester); Erik Bardelmeijer; Henk Wind.

Team DPM

v.l.n.r.: Aron, Timo, Ivar, Loes & Paul - 2020

Vaste medewerkers

De (momenteel) vier vaste medewerkers worden op parttime basis betaald, maar werken ook deels op vrijwillige basis, verdeeld over vier functies:

Paul: directie / redactie / werving / ontwikkeling online cursussen

Loes: financieel management / administratie

Aron: planning / content management website / videobewerking

Timo: algemene assistentie / communicatie / correspondentie

Vrijwilligers

Naast het team van vaste medewerkers geniet de stichting hulp van een tiental vrijwilligers op diverse gebieden, waaronder:

– consultancy Boekhoudprogramma Exact

– vertaling Engels/Nederlands

– ontwikkeling website/Youtube-kanaal

– content cursussen

– AV-reproductie

Externe vaste partners/freelancers

Tevens wordt samengewerkt met een aantal vaste externe partners en bedrijven, op het gebied van toeleverantie, grafische vormgeving, direct-mail, boekhoudkundige expertise en IT-beheer.

ANBI

Derek Prince Ministries Nederland is een ANBI-stichting. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Om te voldoen aan de regelgeving die hiervoor geldt, vindt u hier alle documenten die door de ANBI-wetgeving zijn voorgeschreven.