Shop Doneer

Bij God alleen

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 55

Bij God alleen
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt Mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. (Psalm 62:2-3, 6-7 NBV)
In deze verzen komt één heel belangrijk woord vier keer voor. Dat is het woord ‘alleen’.
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding.
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen.
Hij alleen is mijn rots.
Weet je, in bepaalde situaties in het leven is God Zelf de enige en beslissende bron van redding. De profeet Jesaja riep het uit: ‘God is mijn redding’. Redding wordt niet gevonden in religie, ook niet in een geloofsbelijdenis of leerstelling, of het lidmaatschap van een kerk. Er is maar één doorslaggevende bron van redding.
En het is heel belangrijk dat we allemaal in ons leven komen op het punt dat we dat woord ‘alleen’ gaan uitspreken. Dat we zeggen: Ik zoek rust bij God alleen, Hij is mijn rots, mijn burcht, en de bron van mijn redding.
Als we dat belijden, zullen we het beslist ook gaan ervaren.


Lieve Heer, dank U dat ik juist in deze tijd – dat er zo ontzettend veel op alle mensen afkomt – naar U mag uitspreken dat ik alleen U als mijn Heer en mijn voorziener heb. Ik prijs U voor Uw liefde en voorziening in mijn leven. Deze dingen zoek ik alleen bij U! Amen.