Shop Doneer

De drie 'mets'

Leestijd: 2 min.

Laten we, om het plaatje van Jezus' wonderbare herstelwerk compleet te maken, kijken naar Efeze 2:

[God heeft ons]...ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus... (Efeze 2:5-6)

In deze tekst vinden we wat ik wel eens noem de drie 'mets'... Door wat Jezus door ons geloof voor ons heeft gedaan, zijn wij in Gods ogen nu zo vereenzelvigd met Hem, dat God ons met Hem levend heeft gemaakt, ons met Hem heeft opgewekt en ons met Hem in de hemelse gewesten heeft gezet. Zie je hoe compleet die vereenzelviging is? Omdat Jezus Zich met zondaars heeft vereenzelvigd, mag de gelovige zich nu vereenzelvigen met Jezus in alles wat volgde: Zijn dood, Zijn begrafenis, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart.

Ik vind het geweldig om mensen te laten zien dat Jezus' dood en opstanding al opgetekend stonden in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament geeft duidelijk aan dat Christus 'begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften' (1 Korinthiërs 15:4). Maar weet je ook waar in het Oude Testament beschreven staat dat Jezus op de derde dag zou opstaan? Ik weet maar één tekst:

Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. (Hosea 6:1-2)

Het mooie is dus dat deze Bijbeltekst niet zegt dat alleen Jezus op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Er staat dat wij met Hem opgewekt werden. Besef je dat? Het was niet Gods bedoeling om alleen Jezus uit de doden te doen opstaan, maar met Hem een heel nieuw ras. Ieder mens die zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt, is 'opnieuw geboren'... tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1 Petrus 1:3).

Het is vergelijkbaar met de situatie dat je mij kopje onder ziet gaan in water. Je ziet me eruit bovenkomen, mijn hoofd eerst. Op het moment dat je mijn hoofd ziet, verwacht je dat, volgens de wet van de natuur, de rest van mijn lichaam zeker zal volgen. Omdat Jezus, het Hoofd, opstond uit de dood, is het niet meer dan natuurlijk en logisch dat, door de geestelijke wet, de rest van Zijn lichaam ook volgt.


Gebed van de dag

O Heer Jezus, wat een geweldig wonder en mysterie, dat U als Hoofd van het Lichaam eerst in de dood bent ondergegaan, weer opstond, om vervolgens Uw Lichaam te doen herrijzen. Dank U dat de zonde geen vat meer op ons heeft, maar dat wij - vereenzelvigd met U - zijn opgestaan in een nieuw leven!


Gebed voor DPM wereldwijd

SLOVENIË

    • Bid dat God meer deuren zal openen voor Tadej en Luka om de boeken van Derek te verspreiden.
    • Bid voor wijsheid, goed tijdsbeheer en een succesvolle vertaling van het boek ‘Life Changing Spiritual Power’ (vertaling: levensveranderende geestelijke kracht)
    • Bid voor voorziening in het herstel van een goede gezondheid en kracht voor onze vertaalster Alexandra.