Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De helm van het heil

Leestijd: 2 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Tot nu toe hebben we gekeken naar de gordel van de waarheid, het harnas van gerechtigheid, de schoenen van paraatheid voor het Evangelie van vrede, en het schild van geloof… Het vijfde stuk van onze uitrusting is de helm van het heil. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met geestelijke strijd, zal ik over dit onderdeel enkele waardevolle inzichten delen. Als ik terugkijk op deze persoonlijke gevechten, herinner ik mij direct de woorden van Paulus in Romeinen 8:37:
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Wat betekent dat: meer dan overwinnaars? Dit betekent dat we niet alleen de strijd winnen, maar dat we er uit tevoorschijn zullen komen met méér dan we hadden toen de strijd begon. Ik heb dit in mijn leven heel vaak aan den lijve ondervonden. Toen we keken naar het pantser, zagen we dat daarmee het hart beschermd wordt door de twee-eenheid van liefde en geloof. Als we naar de helm kijken, zien we dat deze het hoofd beschermt, en het hoofd staat natuurlijk voor… onze gedachten. We praten dus eigenlijk over een helm die ons gedachteleven, ons denken, beschermt.
Al eerder leerden we dat de geestelijke strijd zich afspeelt in het gedachteleven van de mens. Omdat de gedachten dus het strijdperk vormen, is het logisch dat we bijzondere aandacht moeten besteden aan de bescherming van ons gedachteleven.
In de Tweede Wereldoorlog, toen ik in het ziekenhuis werkte als medisch assistent, zag ik dit principe van heel dichtbij. Als iemand aan zijn hoofd gewond is geraakt, dan is hij uitgeschakeld, dan kan hij ook de rest van zijn wapenrusting niet langer effectief gebruiken. Hij kan misschien een moedig en bekwaam soldaat zijn geweest, en bovendien verder een prima uitrusting hebben die nog helemaal in tact is, maar met een wond aan zijn hoofd wordt het voor hem heel lastig – zo niet onmogelijk - om zijn capaciteiten en uitrusting nog effectief te gebruiken in de strijd.
In geestelijke zin gaat dit ook op voor miljoenen christenen in het algemeen, en duizenden christelijke werkers in het bijzonder: als ons denken onder aanval staat, als we gewond zijn aan ons hoofd door negatieve gedachten van welke aard dan ook, dan lukt het ons niet om de rest van onze wapenrusting effectief te gebruiken. Ons denken moet gezond zijn, ons denken moet vernieuwd zijn…

Vader, wat is het toch belangrijk dat mijn gedachteleven vol is van Uw waarheid en geen ruimte biedt aan negativiteit en de leugens die deze wereld of allerlei situaties proberen op mij te leggen. Dank U Heer, dat U mijn denken voortdurend blijft vernieuwen met Uw heerlijke, levende Woord! Amen.