Shop Doneer

De strijd om de belofte

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik houd vast aan mijn belijdenis, zonder te wankelen.
De strijd om de belofte
Soms als ik genezingsdiensten leidde, liet ik de aanwezigen de bovenstaande belijdenis uitspreken, omdat dit hen hielp genezing te ontvangen. Als je bijvoorbeeld een probleem hebt met je nieren, dan zou je kunnen belijden: ,,Jezus droeg mijn ongerechtigheid en mijn ziekten; door zijn striemen ben ik genezen." Als je daarna nog steeds last hebt van je nieren, wat doe je dan? Vasthouden aan je belijdenis. Maar wat als de last van je nieren aanhoudt? Houd je belijdenis vast zonder te wankelen. Dit is een strijd. Geloof maar dat ik uit ervaring weet dat de weg naar genezing een geweldige worsteling kan zijn.
De schrijver van de Hebreeënbrief zei tegen de Hebreeuwse christenen:
U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. (12:4)
We zijn gewend aan het idee dat we strijden tegen de zonde, maar we vergeten vaak dat we ook een strijd te voeren hebben tegen ziekte. We moeten vechten. We zijn soldaten. We liggen niet op de grond zodat de duivel over ons heen kan lopen, want als we ons gemakkelijk overgeven en berusten, dan brengt dit geen eer aan God.
Voor wat betreft het onwankelbaar vasthouden aan onze belijdenis, moeten we ons overigens niet alleen richten op lichamelijke genezing - hoewel op dit gebied bijna alle mensen wel een nood hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld op financieel gebied? Voor mij is het vasthouden aan mijn belijdenis ook een manier om de schatten die God in zijn voorraadkamer heeft liggen, aan te wenden voor mijn bediening. Op een dag heeft God me gezegd dat Hij volledig heeft voorzien in alles wat wij nodig hebben voor de dingen die Hij ons vraagt te doen. Maar om die voorziening te ontvangen, moeten we geloven en belijden. Dat maak ik persoonlijk door 2 Korinthe 9:8 te belijden:
En God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in ons; zodat wij, die in alles altijd al het nodige bezitten, overvloedig kunnen zijn tot elk goed werk.

Dank U Heer, dat U trouw bent en mij hoop geeft. Ik proclameer genezing en voorziening van God over mijn leven, door te geloven en te belijden. Ik zal mij onwankelbaar vasthouden aan mijn belijdenis. Amen.