Shop Doneer

Eén kudde, één herder

Leestijd: 2 min.

In Johannes 10:16 heeft Jezus tot nu toe gesproken over de mensen die in Hem geloven uit het volk Israël. Maar nu gaat Hij verder en zegt over mensen van andere volken:

Ik heb nog andere schapen, die niet van deze ​schaapskooi​ zijn [niet van het Joodse volk]; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Wat zal de gelovigen uit alle heidense volken tot Jezus trekken? Waarom komen ze naar Hem toe? Omdat zij zullen horen naar Zijn stem. Dat is het kenmerk van iedereen die tot Jezus komt. 'Zij zullen naar Mijn stem luisteren', zegt Jezus, 'en dan zullen zij één kudde worden, met één herder'. Hoe? Wat is de weg die leidt tot eenheid onder christenen uit alle achtergronden en volken? Het zal komen doordat ze luisteren naar de stem van de Heer. Het is geen kwestie van organisatie, en ook niet hoofdzakelijk een kwestie van leer of theologische discussie. Ik geloof dat er eenheid komt als we allemaal leren luisteren naar de stem van de Heer.

Dit alles wordt samengevat in Johannes 10:27, waar Jezus zegt: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Dit zijn drie kenmerken van echte discipelen van de Heer, degenen die Hem volgen en Zijn volk zijn:

  1. 1. Ze luisteren naar Zijn stem.
  2. 2. Hij kent ze, herkent ze en erkent ze.
  3. 3. Ze volgen Hem.

Het is geen kwestie van kerkelijke achtergrond of denominatie. Jezus spreekt niet in termen van Rooms-Katholiek, protestant, baptist of pinkster... Hij zegt niet: 'Mijn volgelingen vind je in die bepaalde kerk of groep', maar Hij zegt: ,,Het kenmerk van Mijn volgelingen is dat ze luisteren naar Mijn stem. Ik ken ze, zij volgen Mij. Dat maakt ze anders dan anderen." Daarbij moeten we beseffen dat in Bijbelse tijden een herder zijn kudde niet voor zich uit joeg, maar dat hij voor hen uitging om hen te leiden, en dat hij hen leidde met het geluid van zijn stem. De schapen volgden niet zozeer doordat ze naar hem keken, maar door naar hem te luisteren, en ze gingen altijd in de richting waar ze de stem van de herder hoorden. Toegepast op deze gelijkenis is het onmogelijk om de Heer te volgen zonder dat je naar Zijn stem luistert. Je kunt Hem alleen volgen door te luisteren naar Zijn stem. Hoe kan ik dit op een goede, liefdevolle manier zeggen? Jezus zei niet: ,,Mijn schapen lezen de Bijbel.'' Begrijp me goed, het is belangrijk om de Bijbel te lezen, maar dat is niet voldoende. Miljoenen mensen lezen de Bijbel, maar luisteren niet naar de stem van de Heer. Niet het lezen van de Bijbel op zich stelt ons in staat Hem te volgen; we moeten ook luisteren naar Zijn stem.

Gebed van de dag

Heer, dank U dat ik verbonden ben met vele andere van Uw schapen die naar Uw stem luisteren, die U kent, en die U volgen - dwars door alle denominaties heen. En help mij Vader, om niet alleen Uw Woord te lezen, maar daar doorheen ook Uw stem te horen spreken. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZAMBIA

  • Bid om Gods bescherming en kracht voor Ricky van der Walt, als hij weer op reis gaat naar het uiterste noorden van Zambia om de Angolezen te bereiken, en naar Congo.
  • Bid om een effectieve verspreiding van Dereks boeken, DVD’s en ander materiaal in dit gebied; bid ook om de financiële middelen die Ricky nodig heeft voor deze bedieningsreis waarop hij ook zal evangeliseren met gebruik van de Jezus-film.