sluit
Shop Doneer

Geloof als schild

Leestijd: 3 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
In het Grieks van het Nieuwe Testament worden twee verschillende woorden gebruikt voor ‘schild’. Het ene verwijst naar een klein rond schild in de vorm van een soort platte rieten mand. Het andere verwijst naar een lang, rechthoekig schild en is afgeleid van het woord voor deur, omdat het er zo uitziet. Dit laatste is het soort schild waar Paulus naar verwijst als hij zegt: ‘het schild van geloof’.
Een getrainde Romeinse legionair kon dat schild zo gebruiken dat geen enkel stukje van zijn lichaam geraakt kon worden door de projectielen van de vijand. Het beschermde hem volledig. Over zulk geloof heeft Paulus het, als hij het hier vergelijkt met een schild.
Als we in ons leven tegen satan in het geweer komen, als we voor hem een bedreiging worden, dan kun je er zeker van zijn dat hij in de tegenaanval zal gaan. Eerst zal hij proberen onze gedachten aan te vallen, dan ons hart, ons lichaam, of onze financiën. Dus we hebben een schild nodig om ons te bedekken. Hij zal op allerlei gebieden proberen ons te raken. Als hij ons niet kan raken, dan zal hij proberen degenen aan te vallen die het dichtst bij ons staan. Als je getrouwd bent, dan is je man of vrouw waarschijnlijk de eerste die satan zal proberen aan te vallen. Dat is één van zijn manieren om je terug te pakken. Je hebt een schild nodig dat groot genoeg is om alles te beschermen waarvoor God je verantwoordelijk heeft gemaakt; jou zelf, je gezin, alles wat God je heeft toevertrouwd. Deze les leerde ik ooit van heel dichtbij.
Ik bad voor een vrouw die te maken had met een demon van zelfmoord. Op zeker moment beleefde ze heel duidelijk een spectaculaire bevrijding, en ze wist dat ze vrij was. Allebei loofden we de Heer. De volgende dag kwam ze terug en vertelde me het volgende opmerkelijke incident. Precies op de tijd van haar bevrijding, reed haar man op de grote weg met zijn open bestelwagen, terwijl hun herdershond achterin de wagen stond (wat hij altijd fijn vond). Plotseling sprong de hond zonder aanleiding uit de snelrijdende wagen en was op slag dood. Op het moment dat ze me dit vertelde, wist ik dat de demon van zelfmoord die uit de vrouw was gekomen, in de hond was gevaren. Satan viel datgene aan wat dichtbij was. Hiermee leerde ik een les die ik nooit meer zou vergeten.
Als ik nu bid voor bevrijding van mensen, spreek ik altijd mijn vertrouwen uit in de bescherming van Jezus’ bloed, voor alles en iedereen waar die mensen mee in verbinding staan. Iets dergelijks is me na die tijd nooit meer overkomen. Hierdoor heb ik gezien hoe belangrijk het schild van geloof is, zo groot als een deur die alles beschermt waarover God ons heeft gesteld.
In onze lijst van geestelijke wapens komt geloof dus eigenlijk twee keer voor: het pantser is geloof en liefde, en het schild is een schild van geloof. Het gebruik van het woord 'geloof' is echter in beide gevallen iets verschillend. Het pantser bestaat uit geloof voor onze persoonlijke rechtvaardigheid door Jezus Christus, maar het schild is geloof in Gods voorziening en bescherming voor onszelf en voor allen die de Heer aan ons heeft toevertrouwd. Alles wordt met dat geloof bedekt.
Medio jaren '70, aan het begin van mijn radiobediening, heb ik dit op een interessante manier ontdekt. Toen men begon mijn radio-onderwijs grootschalig de ether in te zenden, gingen plotseling opmerkelijk veel dingen tegelijkertijd mis, op kantoor en in de productie. Installaties die goed zouden moeten functioneren stopten er plotseling mee. Personeel werd ziek. Berichten kwamen verkeerd terecht. De verwarring steeg ten top in onze overwegend toch ordelijke organisatie. Toen kwam bij me op dat ik mijn schild van geloof moest ophouden. Satan was bezig met een tegenaanval en hij kon mij persoonlijk niet raken, dus viel hij iets aan waar ik afhankelijk van was: degenen die mij ondersteunden in mijn bediening. Maar toen ik me dat realiseerde, hief ik mijn schild van geloof op en bestrafte die macht van verwarring… En de vrede en orde keerden terug. Opnieuw had ik een les geleerd. We moeten het schild van geloof omhoog houden om volledig beschermd te zijn en Gods voorziening te ervaren.

Heer, maak mij opmerkzaam op de realiteit van geestelijke aanvallen, maar ook hoe U mij de geestelijke wapens heeft gegeven om mij en alles wat U mij heeft toevertrouwd, te beschermen. Dank U voor het schild van geloof, dat mijn hele wezen beschermt! Amen.