Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het gevaar van trots

Leestijd: 2 min.
Onze ontdekkingsreis begint bij Gods oorspronkelijke bedoeling toen Hij de mens schiep.

Weet je nog dat de schepping van Adam en Eva het sluitstuk was van Gods scheppingsactiviteiten? God had op dat moment al een glorieuze legermacht van engelachtige wezens ontworpen - serafijnen, cherubijnen, aartsengelen, engelen en vele andere wonderlijke wezens. Eén van deze wezens, die oorspronkelijk lucifer heette, was het hoofd van de aartsengelen. Zijn naam werd na zijn ongehoorzaamheid veranderd in satan, wat 'tegenstander' betekent. Lucifer betekent 'stralende, geniale, lichtgevende'. De oorzaak van lucifers val was trots.

De meest gevaarlijke zonde die ons leven ooit kan bedreigen is zonder meer trots. Het is een rampzalige zonde, die de wortel is van alle andere zonden; en we zijn er allemaal op de één of andere manier gevoelig voor. Als we in ons leven op een gebied succesvol zijn, dan is er voor de meesten van ons niet veel nodig om daar trots over te worden. Helaas heb ik ook de levens van vele gelovigen hierdoor verwoest zien worden. Mijn hele leven heb ik dan ook vrijwel dagelijks gebeden: ,,Heer, bescherm mij voor trots - wat daar ook voor nodig is!'' Of om het met de woorden van David te zeggen: Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding (Psalm 19:14). Dit gebed verwoordt volgens mij een fundamentele levenshouding die belangrijk is voor iedere christen.

Lucifer was een ontzagwekkend hemels wezen met onuitsprekelijke wijsheid, majesteit en glans, met het unieke voorrecht om de troon van God te beschermen. Toch werd er ongerechtigheid in hem gevonden. Hij werd trots, zelfingenomen, en dat leidde tot zijn ondergang. Hij werd uit Gods hemel gegooid en verbannen naar de lagere regionen.

Ik stel me voor hoe de Drie Personen van de Godheid met elkaar overlegden over de gevolgen die deze gebeurtenis zou hebben voor de totale schepping van de mensheid. Denk je eens in dat de Godheid deze situatie als volgt besprak: ,,Het probleem met Lucifer is dat hij te ontzagwekkend was; hij was te mooi, te machtig en te wijs. Dus laten we nu het tegenovergestelde doen. Laten we beginnen met iets wat zo eenvoudig en onbeduidend is dat het nooit trots kan worden. We nemen gewoon een beetje stof uit de aardbodem. Dat mengen we met wat water, maken er klei van en vormen daar een lichaam van." en daar verscheen het - een menselijk lichaam, gevormd door God. een perfect lichaam, maar het was uiteindelijk niets meer dan wat gewoon stof uit de aardbodem.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik in Uw Woord mag gaan ontdekken hoe waardevol ik ben. Vooraf wil ik echter vragen of U mij wilt behoeden voor trots. U heeft mij geschapen uit stof. Mijn waarde heb ik niet uit mijzelf, maar heb ik van U gekregen. Daarom wil ik, net als David uitspreken: Behoed mij voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

DUITSLAND

  • Bid dat de mensen opzien naar de Heer, en hulp vinden bij Dereks Bijbelonderwijs in deze onzekere tijden.
  • Bid dat meer jongeren Dereks onderwijs ontdekken en contact zoeken met ons werk.
  • Bid dat de Heer zal voorzien in al de financiën die nodig zijn voor de uitvoering van Zijn plannen voor DPM in Duitsland en wereldwijd.