Shop Doneer

Het zekere zegel

Leestijd: 3 min.
Thema:
Wat de opstanding voor ons betekent

Aan het kruis nam Jezus de doodstraf op zich, die eigenlijk ieder van ons had verdiend, en gaf Zijn ziel over als een zonde-offer in onze plaats. Daarmee deed Hij onze schuld teniet. Toen, op de derde dag, schoof God de Vader de onrechtvaardige beslissingen van twee menselijke rechtbanken die Jezus ter dood hadden veroordeeld (de Joodse en de Romeinse) opzij en bekrachtigde de rechtvaardigheid van Zijn Zoon door Hem uit de dood op te wekken. Maar wat is het belang van Zijn opstanding - en wat betekent dat voor ieder van ons?
Het eerste wat we moeten zien, is dat de opstanding van Jezus, die immers onze plaatsvervanger was, voor ons ook de bezegeling en het bewijs is van onze vergeving en redding door Jezus Christus. In Romeinen 4:18-22, legt Paulus uit hoe Abrahams geloof in Gods belofte "hem werd toegerekend als gerechtigheid." Dan vervolgt hij met een toepassing ervan op ons als gelovigen vandaag:
Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.
(Romeinen 4:23-25)
Het woord 'gerechtvaardigd' is een technisch theologisch woord. De beste verklaring van wat dit woord in het Engels betekent, justified, is als we het woord in het Engels ietsje gewijzigd uitspreken, namelijk: 'just-as-if-I'd-never-sinned'. Vertaald betekent dit: 'alsof-ik-nooit-gezondigd-had'... Doordat Jezus' zondeloze rechtvaardigheid aan ons is overgedragen en ons wordt toegerekend op basis van ons geloof in Hem, zijn we dus 'alsof we nooit gezondigd hebben'.
In Romeinen 4:25 zegt Paulus over Jezus: Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dit is bewijs dat de rechtvaardiging van de zondaar afhankelijk is van het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood. Als Christus aan het Kruis zou zijn blijven hangen, of als Hij in het graf was gebleven, dan zou Gods belofte aan de zondaar, van redding en eeuwig leven, nooit in vervulling hebben kunnen gaan. Het is alleen de opgestane Jezus, ontvangen en beleden door geloof, Die aan de zondaar vergeving, vrede, eeuwig leven en overwinning over de zonde brengt:
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
(Romeinen 10:9)
Hier staat dat redding (of zaligheid) afhankelijk is van twee dingen: ten eerste; het openlijk belijden met je mond dat Jezus Heer is, en ten tweede, geloven met je hart dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Hieruit volgt dat reddend geloof ook inhoudt dat je gelooft in de opstanding. Er kan geen redding zijn voor hen die niet geloven in de opstanding van Christus. Als Christus namelijk niet opgestaan is uit de dood, dan heeft Hij geen macht om de zondaar van zonden vrij te pleiten of hem te redden. Maar als Hij wel is opgestaan, zoals de Bijbel zegt, dan is dit logisch bewijs dat Hij macht heeft om zonden te vergeven en mensen te redden.
De logische noodzakelijkheid van Christus opstanding als basis voor Gods aanbod van redding, wordt door Paulus betoogd in 1 Korinthiërs 15:14,17:
En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. (...) En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.
Sommige christenen hebben een houding dat alles wat we ontvangen door onze redding betrekking heeft op het hier en nu. Specifiek ontvangen we genezing, voorspoed of materiële voorziening, en allerlei soorten van andere zegen. Maar Paulus zegt in 1 Korinthiërs 15:19 dat als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, we horen bij 'de beklagenswaardigste van alle mensen'. Als er geen opstanding is, dan zijn we er beroerd aan toe. Dan hebben we geen hoop. Het graf is dan onze eindbestemming.
Maar prijs God! Er is een opstanding!

Heer Jezus, naar aanleiding van deze overdenking wil ik expliciet en openlijk belijden dat Jezus Heer is. Ook geloof ik met mijn hele hart dat God U uit de dood heeft opgewekt! Ik geloof Heer Jezus, dat U uit de dood bent opgestaan! Ik prijs U voor dat wonder God, maar ook dat U bent opgestaan in mijn leven, Heer, zodat ik voor eeuwig bij U mag horen! Halleluja!