Shop Doneer

Horen is gehoorzamen

Leestijd: 2 min.

Het is onmisbaar en heel belangrijk dat we Gods stem kunnen verstaan. Het is onder meer daarom dat God in Jeremia een indringende, hartstochtelijke oproep doet aan Zijn volk:

Hoor naar Mijn stem, dan zal Ik u tot God en zult gij Mij tot een volk zijn... (Jeremia 7:23)

Dit is één van de meest simpele en heldere opdrachten van God die ik ken: ,,Hoor naar Mijn stem en Ik zal jouw God zijn.'' (Sommige andere vertalingen zeggen hier: Gehoorzaam Mijn stem... etc.) Deuteronomium 28 somt een lijst op van alle zegeningen die volgen op gehoorzaamheid, en ook alle vloeken die rusten op ongehoorzaamheid. De lijst met zegeningen begint als volgt: ...als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent, (...) zullen al deze zegeningen over u komen en u bereiken (vers 1-2). De lijst met vloeken begint zo: als u de stem van de Heer, uw God, niet gehoorzaam bent,... zullen al deze vervloekingen over u komen en u treffen (vers 15). Het verschil tussen de zegen of de vloek is het luisteren naar de stem van de Heer.

Uit de verschillende manieren waarop Jeremia 7:23 is vertaald, herkennen we dat in het Hebreeuws de woorden 'horen' en 'gehoorzamen' met elkaar verweven zijn... Ze zijn als het ware synoniem. Als je Gods stem hoort, dan ben je automatisch ook gehoorzaam aan Zijn stem.

Ik hoop dat ik je niet shockeer, maar alleen je Bijbel lezen is dus niet genoeg. In het nieuwe testament vinden we de gedachte van hierboven ook terug; in Johannes 10:27 staat: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Je kunt Jezus niet volgen als je Zijn stem niet verstaat - en omgekeerd; Zijn stem horen, betekent ook Hem volgen! Het is goed om je Bijbel te lezen, maar je kunt dat doen zonder ooit de stem van de Heer te horen. Ik geloof dat aanbidding de aangewezen weg is om in die horende houding te komen en zo'n relatie met Hem te hebben dat we werkelijk in staat zijn om Gods stem te horen en gehoorzamen.

Gebed van de dag

Vader, leer mij dat geheimenis, dat Uw zachte, liefdevolle stem horen automatisch ook betekent dat ik U gehoorzaam in mijn leven. Maak mij gevoelig voor de stem van Uw Heilige Geest, die mij leidt en steeds de weg wijst, zodat ik U volg! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ISRAËL

  • Bid om gunst en zalving van de Heer voor het team in Israël; zij produceren meer materiaal van Derek en hebben contact met veel mensen, online en persoonlijk.
  • Bid dat de directeuren George en Betty Jackson meer gelegenheden krijgen voor de bediening in Israël.

GETUIGENIS ISRAËL

Eén van onze werkers uit Israël schreef: Tijdens de lockdown waren veel mensen online bezig, dus pakten we deze gelegenheid om contact met hen te zoeken via onze DPM-Israël Facebook pagina. Ook zijn we een Bijbelstudie-correspondentiecursus begonnen op onze DPM-Israël app, waar de mensen konden studeren en examen doen zoals van 'Fundament van geloof door Bijbelstudie’. We hebben heel veel respons en contacten gekregen door deze cursus. Het was werkelijk een gezegende tijd.