Shop Doneer

Jahweh Shalom

Leestijd: 2 min.
De meesten van ons zijn bekend met het Hebreeuwse woord voor vrede, dat is 'shalom'. Het is overigens nog steeds de algemene groet in modern Hebreeuws. De naam van het altaar dat Gideon bouwde, was: de Heer is shalom, vrede.
Dus we zien hier het vierde aspect van de 'verbond-houdende' trouw van de Heer: Hij is vrede voor zijn volk. Vrede is in een persoon en die persoon is de Heer zelf. De openbaring van vrede kent twee toepassingen. Op twee manieren hebben we vrede nodig.
Ten eerste hebben we vrede nodig met God, een persoonlijke relatie met de Heer waardoor we verzekerd zijn van zijn genade, zijn gunst, zijn zegen. In de Bijbel wordt die vrede met God altijd tot stand gebracht door een offer. Zonder offer, zonder een leven dat is neergelegd, zonder bloed dat heeft gevloeid, kan er geen vrede zijn met God.
Ten tweede hebben we vrede niet alleen nodig ten opzichte van God, maar ook temidden van alle tegenstand die we ervaren in de wereld om ons heen. Zelfs temidden van oorlog en grote onrust, biedt God zijn kinderen vrede aan. Vrede is niet slechts de afwezigheid van oorlog. Het is zelfs mogelijk om vrede te hebben temidden van oorlog, ruzie, enorme spanning en verwarring, want echte vrede is gebaseerd op die eerste soort vrede: onze verzoende relatie met God. Vrede is niet gebaseerd op de omstandigheden. Als je naar je omstandigheden kijkt, dan zul je vaak zien dat er weinig of geen reden is voor vrede. Maar als je de waarheid hebt leren kennen die besloten ligt in deze verbondsnaam van Jahweh Shalom, Hij die onze vrede is, dan kun je vrede hebben, onder welke omstandigheden ook.
Dus laten we vanuit deze twee gezichtspunten kijken naar de vrede die God ons geeft. Allereerst onze relatie met de Heer - de vrede met God door Jezus - en dan de uitwerking van die relatie in ons leven temidden van tumult en omstandigheden. We besluiten vandaag door te kijken naar wat de Bijbel zegt over die eerste vrede: tussen God en de mens. Romeinen 5:1:
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

Dank U wel Heer, voor vrede met U door onze Heer Jezus Christus. Jezus, U bent mijn vrede en door U kan ik rein en vergeven van mijn zonden voor U staan. En vanuit Uw bovennatuurlijke vrede kan ik ook open en in liefde staan in alle relaties met de mensen om mij heen, ondanks tumult en onbewogen door en omstandigheden. Amen.