Shop Doneer

Jezus de Rots

Leestijd: 3 min.

In Spreuken 1:33 zegt de Wijsheid:

Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

Ook Jezus benadrukt hoe belangrijk het is te luisteren naar Gods wijsheid. Laten we nog eens kijken naar zijn gelijkenis over twee mannen die hun huis bouwden op een verschillend fundament: de ene bouwde op zand, de ander op een rots. Na verloop van tijd werden beide huizen geteisterd door de moeiten van het leven - stormen, spanningen, tegenslag. Het huis op de rots bleef overeind, terwijl het huis dat op zand stond instortte. We bouwen op de rots door naar Jezus' woorden te luisteren en ze in de praktijk toe te passen. Dat is de enige weg naar totale en blijvende veiligheid. Alle andere vormen van veiligheid zijn uiteindelijk net als bouwen op zand. Het gaat misschien lange tijd goed, maar er zullen spanningen komen waar je huis niet tegen bestand is. In 1 Korinthiërs 3:11 zegt Paulus: Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is ​Jezus​ ​Christus.

Het enige fundament dat eeuwig standhoudt, is het fundament dat God al heeft gelegd, namelijk Jezus Christus. Een ander fundament dat blijvend is, zullen we niet vinden. We kunnen alleen maar aanvaarden wat God al heeft gegeven: Jezus Christus. Laten we kijken hoe we dan op dit fundament kunnen bouwen. In 1 Petrus 2 vers 4 tot 6 zegt Petrus over Jezus:

Kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God ​uitverkoren​ en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een ​heilig​ priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door ​Jezus​ ​Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in ​Sion​ een ​hoeksteen​ die ​uitverkoren​ en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Petrus toont Jezus hier als de levende steen, de uitverkoren, kostbare hoeksteen. Als we tot Jezus komen en ons geloof op Hem stellen, dan worden we levende stenen, die worden gebruikt voor de bouw van een geestelijk huis op het fundament van Jezus. Hij vertelt ons dat iemand die op Jezus vertrouwt, niet beschaamd uitkomt. De NBV-vertaling zegt dat wie in geloof op Jezus bouwt, niet bedrogen zal uitkomen. Let op het woordje 'niet' in beide vertalingen. Iemand die op Jezus vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen, nooit worden teleurgesteld, in de steek gelaten worden, of geconfronteerd worden met een situatie waarin Jezus niet kan voorzien. Het woordje 'niet' omvat zowel tijd als eeuwigheid!

Er zijn twee belangrijke stappen om te bouwen op dit fundament van Jezus Christus. Stap één is afzien van vertrouwen op het tijdelijke, op jezelf, op menselijke prestaties en menselijke wijsheid. Stap twee is een totale overgave aan Jezus, voor tijd en eeuwigheid, zonder voorbehoud. Overgave van jezelf, je leven, alles wat je bent en alles wat je ooit zult hebben.

Jezus belooft in Johannes 6:37: Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. Als je tot Jezus komt, dan zal Hij je ontvangen. Misschien ben je godsdienstig, of iemand met een hoogstaande moraal, een goed mens, maar uiteindelijk is dat allemaal maar zand. Het is gebaseerd op menselijke prestatie. Om op de rots te bouwen, moet je afzien van je eigen gerechtigheid, je eigen goedheid en moraal als blijvende basis voor veiligheid. Spreek het volgende gebed uit om op de eeuwige rots te bouwen, Jezus Christus.

Gebed van de dag

Jezus, ik kom tot U. Ik vertrouw dat U mijn redder bent. Door geloof ontvang ik van U de gave van het eeuwige leven. Ik plaats mijn hele leven onvoorwaardelijk in Uw handen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SOLOMON EILANDEN

  • De Solomon Islands Broadcasting Company heeft de tarieven voor dit jaar aanzienlijk verhoogd. Dereks radioprogramma’s worden uitsluitend bekostigd door de verkoop van zijn boeken. Bid om gunst bij het radiostation, zodat ze zijn programma’s blijven uitzenden tegen het huidige of een soortgelijk tarief.
  • Bid dat de Heer de juiste persoon aanwijst om de nieuwe coördinator te worden voor de Solomon Eilanden.