Shop Doneer

Leren door verdrukking

Leestijd: 1 min.
Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik,
maar nu houd ik mij aan uw woord.
Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik uw verordeningen zou leren.
Ik weet, Heer, dat uw gerichten rechtvaardig zijn,
en dat U mij in uw trouw verdrukt hebt.
Psalm 119: 67, 71, 75
Als er ooit iemand is geweest die verdrukking heeft ondergaan, dan was het David. Toch werd hij niet bitter of ontmoedigd. Integendeel, wanneer hij terug keek op die verdrukking stemde hem dat tot dankbaarheid. Hij besefte dat het hem goéd had gedaan. Hier deelt de psalmist (misschien David zelf wel) twee belangrijke lessen die hij door zijn verdrukking leerde. De eerste les heeft te maken met wat God ertoe beweegt verdrukking in ons leven toe te laten. God doet dat niet, omdat Hij boos op ons is of ons verworpen heeft. Integendeel! Het is een uitdrukking van Zijn trouw. Hij ziet dat we een verkeerde weg inslaan die ons zal schaden en uiteindelijk te gronde zal richten. Daarom zendt Hij ons verdrukking, om ons te doen terugkeren op de weg die tot vrede en zegen leidt. De tweede les betreft onze reactie op verdrukking. De psalmist zag verdrukking niet als een ramp. Hij beschouwde het veeleer als een soort medicijn met een corrigerende werking. Verdrukking was wat hij nodig had om zijn leven recht te trekken, bij te sturen. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, zegt hij, 'maar ik heb ervoor geleden. Nu heb ik mijn les geleerd: het is het waard Uw Woord te gehoorzamen.'
Word je van alle kanten verdrukt? Vecht niet terug en spreek God niet tegen. Erken dat God je in Zijn trouw verdrukt. Hij heeft er Zijn redenen voor. Vraag Hem die reden. Hij probeert je te doen terugkeren van iets dat schadelijk is en wil je op een heilzame weg brengen. Als je bereid bent te leren van je huidige verdrukking, dan zal er een tijd komen dat je dankbaar terugziet op het nut dat het voor jou heeft gehad.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik erken dat U er een reden voor heeft mij te verdrukken.
Help mij mijn les te leren. Amen.