Shop Doneer

Mijn specifieke plek

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben een deel van het lichaam van Christus.
Ik ben een deel van het lichaam van Christus
Samen nu bent u het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk leden van Hem.
(1 Korinthe 12:27)
Jezus zei dat als we geloof hebben als een mosterdzaad, wij in staat zijn om bergen te verplaatsen (zie Matteüs 17:20). Het gaat kennelijk niet om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit van ons geloof. Geloof wordt alleen gegeven aan hen die realistisch en nederig zijn.
Waarom geeft God een bepaalde mate van geloof? (zie Romeinen 12:3) Omdat Hij een specifieke plaats voor je heeft in het lichaam van Christus. Hij heeft voor jou bepaald dat je mag dienen in een speciale taak, als een specifiek lid van het lichaam. Het geloof dat je van Hem hebt gekregen, is precies de hoeveelheid die je nodig hebt om jouw taak of functie te vervullen. Als God wil dat je een hand bent, dan krijg je 'handgeloof'. Als Hij wil dat je een oor bent, krijg je 'oorgeloof'. Als Hij wil dat je een teen bent, krijg je 'teengeloof'. Maar als Hij wil dat je een teen bent en je probeert een oor zijn, dan komt er onbalans tussen wat je probeert te doen, en het geloof dat je daarvoor hebt ontvangen. De reden is niet dat je niet genoeg geloof hebt, maar dat je je geloof gebruikt voor iets waarvoor jij niet bestemd bent. Het geloof dat je hebt, heb je ontvangen voor een specifieke functie en plaats die jij hebt in het lichaam van gelovigen.
Als je merkt dat je voortdurend worstelt met geloof, dan ben je misschien bezig met dingen waarvoor God je niet heeft bestemd. Misschien ben je als een hand die probeert een voet te zijn, of andersom. Je worsteling is Gods manier om je op je plaats te krijgen. Geef je aan Hem over en vraag Hem jou te brengen in Zijn bestemming.

Dank U Jezus, dat U mij deel heeft gemaakt van Uw lichaam. Ik proclameer dat God me naar een specifieke plaats leidt. Ik ben een deel van het lichaam van Christus. Amen.