Shop Doneer

Overvloedig, eeuwig leven

Leestijd: 1 min.
Jezus openbaart zichzelf als de 'goede herder' (Johannes 10:11,14). De voorziening die de herder biedt, zoals prachtig geïllustreerd wordt in Psalm 23, kan worden samengevat in één verbijsterend begrip: volkomen veiligheid. Maar het is belangrijk te onthouden dat al Gods voorziening voor ons merkbaar is naar de mate van onze toewijding. Als onze toewijding volkomen is, dan ervaren we ook volkomen veiligheid. Als er grenzen zijn aan onze toewijding, dan zullen we de volmaakte veiligheid die Jezus ons aanbiedt, niet volkomen ervaren.
We kunnen deze oudtestamentische illustratie bekrachtigen door te luisteren naar Jezus' woorden in het Nieuwe Testament: De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben (Johannes 10:10). Jezus legt hier de reden uit van zijn komst op aarde: opdat zij leven hebben. Geen leven in een begrensde mate, maar overvloedig leven. Overstromend leven. Leven voor elk gebied van ons bestaan. Leven dat meer dan genoeg is voor iedere uitdaging en elke vorm van druk die op ons afkomt.
Iets verder gebruikt Jezus de term 'eeuwig leven': Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken (vers 27,28).
Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen beslist niet verloren gaan. Hierin zien we dat Jezus kwam om ons eeuwig leven te geven, een leven dat zich uitstrekt veel verder dan ons bestaan in deze wereld. Een leven dat verder gaat dan het graf. Een leven dat eeuwig duurt. Ik heb iemand ooit dit prachtige commentaar horen geven: ,,Ik geloof dat ik net zo lang zal leven als God, omdat Hij mijn leven is geworden." Dat is de vorm van leven die Jezus ons kwam aanbieden. Onvoorstelbaar. Zijn leven - eeuwigdurend - is in jou en mij!

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Door uw dood heb ik overvloedig, eeuwig leven ontvangen. U stierf mijn dood, zodat ik uw leven zou kunnen ontvangen. Amen.