sluit
Shop Doneer

Wij zijn aanvaard!

Leestijd: 1 min.
Afwijzing is het gevoel ongewild te zijn, of het gevoel dat - hoewel je dat graag zou willen - niemand van je houdt. Afwijzing kan ook het verlangen zijn om bij een groep te horen maar je hebt het gevoel dat dat niet zo is... het lijkt alsof je er altijd buiten staat. Een belangrijke oorzaak dat zoveel mensen vandaag lijden aan afwijzing, is de inrichting van onze moderne maatschappij en de grote druk van allerlei verwachtingen, pijn en gebroken beloften, die er ondermeer voor zorgt dat het gezinsleven afbrokkelt.
Wat is het tegenovergestelde van afwijzing? Aanvaarding, acceptatie. Ik hou van het laatste deel van Efez 1:6, waar staat: Hij heeft ons aanvaard in de Geliefde. Jezus, Gods enige echte Zoon, werd afgewezen zodat wij - onwaardige opstandelingen - zijn aanvaarding door de Vader kunnen ontvangen. De beste oplossing voor onze problemen en pijn van afwijzing, is te geloven dat Jezus onze afwijzing droeg, zodat wij zijn aanvaarding door de Vader ontvangen.
Gods gezin is de beste familie die er is, onvergelijkbaar. Zelfs als je eigen familie niet voor je zorgde - misschien hadden je vader of je moeder nooit tijd voor je - God wil jou wel. Je bent aanvaard. Je bent het voorwerp van zijn speciale zorg en liefde. Alles wat Hij doet in het universum draait om jou.
Als God zegt dat we aanvaard zijn, dan betekent dit niet dat Hij ons alleen maar tolereert. We kunnen nooit teveel van zijn tijd in beslag nemen. Het enige wat Hem doet fronsen, is als we te lang wegblijven. En dan nog fronst Hij niet uit afkeuring, maar uit liefdevolle bewogenheid. Hij drukt ons nooit in een hoek en zegt: ,,Wacht even, ik heb het nu te druk. Ik heb geen tijd voor je." In plaats daarvan zegt Hij: ,,Ik ben geïnteresseerd in je. Ik wil jou. Je bent welkom. Kom binnen. Ik heb op je gewacht."

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat U mij heel persoonlijk heeft aanvaard in Uw Geliefde Zoon'. Ik ben welkom bij U - altijd en ieder moment. Jezus onderging mijn afwijzing, zodat ik Zijn aanvaarding door de Vader kan ontvangen. Amen.