Op 26 mei start de online cursus Beloofd land. Ontdek Gods plan met Israël en welke rol de Kerk hierin speelt. Schrijf je nu in!

sluit
Shop Doneer

Zeven aspecten van Gods verbondstrouw

Leestijd: 2 min.
De naam Jahweh is rechtstreeks verbonden met zeven specifieke namen of titels van God die zeven aspecten van zijn verbond-houdende trouw weergeven. Het gaat om zeven karaktereigenschappen die Gods trouw in zijn omgang met de mens laten zien:
1. Hij is de Heer die voorziet.
2. Hij is de Heer die geneest.
3. Hij is onze banier.
4. Hij is onze vrede.
5. Hij is onze herder.
6. Hij is onze gerechtigheid.
7. Hij is de Heer die er is, of de Heer die altijd aanwezig is.
In de rest van onze studie zal de betekenis van elk van deze verbondsnamen dichterbij komen. In dit hoofdstuk kijken we naar het eerste aspect: Jahweh Jireh: De Heer die voorziet.
Deze naam wordt voor het eerst genoemd in Genesis 22. Abraham neemt zijn zoon Isaak mee naar de berg Moria en is bereid om hem daar te offeren, in gehoorzaamheid aan de Heer. Als ze aankomen bij de voet van de berg, zegt Abraham tegen zijn knechten dat ze daar moeten blijven wachten, samen met de ezel. Dan neemt hij Isaak en het hout voor het brandoffer mee en samen gaan ze de berg op. Dan volgt in Genesis 22:6-8 het volgende:
Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. 'Vader', zei Isaak. 'Wat wil je me zeggen, mijn jongen?' antwoordde Abraham. 'We hebben vuur en hout', zei Isaak, 'maar waar is het lam voor het offer?' Abraham antwoordde: 'God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.' En samen gingen zij verder.
Waarschijnlijk kent u de rest van het verhaal. Nadat ze aankwamen op de top van de berg en Abraham het offer - Isaak zelf - had klaargemaakt, greep God op het laatste moment in en zei tegen Abraham dat hij Isaak niet moest offeren. In plaats daarvan offert Abraham een ram, dat hij vindt in de struiken waar het dier verstrikt was geraakt met zijn horens. Vervolgens lezen we in hetzelfde hoofdstuk in vers 14:
Abraham noemde die plaats 'De HEER zal erin voorzien'. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: 'Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.'
'De Heer' en 'zal voorzien' zijn samengevoegd in de samentrekking Jehovah Jireh. We zien hier de eerste verbondsnaam van God. Jahweh, de Heer die voorziet, De Heer die zal voorzien.
Het woord dat hier vertaald wordt met 'voorzien' is in het Hebreeuws letterlijk 'zien'. Dit brengt ons bij de prachtige gedachte dat wanneer God ziet, Hij ook zal voorzien. Ook leren we hier dat Gods eerste verbondsbelofte is dat Hij ziet en voorziet. Dat is de basis van de gehele belofte. Hij zorgt voor de mensen die bij Hem horen.

HEER, hier past alleen een uitroep van diepe dankbaarheid, dat U ons altijd ziet en voorziet! Dank U wel daarvoor! Ik prijs U Heer, dat U Zich ook in mijn leven openbaart door Uw verbondsnamen, en dat ik de rijkdom van de vele aspecten van Wie U bent, steeds dieper en persoonlijker mag leren kennen. Amen.