Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zie het lam van God...

Leestijd: 3 min.
Vandaag wil ik je graag zo helder mogelijk uitleggen wat het betekent om te overwinnen door het bloed van het Lam en door het woord van je getuigenis. Zoals ik al zei in de overdenking van gisteren, geloof ik dat dit één van de grootste geheimenissen is in de Bijbel, wat betreft geestelijke overwinning. Ik heb de praktische toepassing van Openbaring 12:11 nauwkeurig bekeken, en ik heb ontdekt dat dit het meest geweldige, effectieve wapen is dat je je kunt voorstellen. Ik kan het als volgt parafraseren:
Je overwint satan door het bloed van het Lam en door het woord van je getuigenis, wanneer je persoonlijk getuigt van wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor jou doet. Laten we deze fundamentele belijdenis even in iets meer detail bekijken.
Merk op dat jij persoonlijk getuigt tegen de duivel. Dit gaat niet over een getuigenisdienst waar je voor de broeders en zusters in je kerk staat en zegt: ,,Ik heb een getuigenis te delen..." Dit soort diensten kunnen geweldig zijn, maar dat is niet wat ik hier bedoel. In plaats daarvan getuig je tegen de duivel. Jij getuigt wat Gods Woord zegt dat Jezus' bloed voor jou doet. Je past het bloed toe op jouw situatie.
In het Oude Testament was het paaslam het belangrijkste beeld en de belangrijkste vooruitwijzing naar Jezus- Hij was het Lam dat werd geslacht, wiens bloed werd vergoten. Deze verbinding wordt op vele plaatsen in het Nieuwe Testament genoemd. Paulus zei: ...ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus (1 Korinthe 5:7). Johannes de Doper zei: ,,Zie het Lam van God..." (Johannes 1:29), wijzend op Jezus als het Paaslam. Maar het Lam van God neemt niet alleen de zonde weg van één gezin of familie in Israël. Dit is het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29).
Exodus 12 schrijft over het eerste Pascha, dat ieder Hebreeuws gezin zijn eigen lam moest slachten, en het bloed van het lam werd opgevangen in een kom. Maar toch zei God als het ware tegen Israël: ,,Het bloed beschermt je alleen als het aan de voorkant van je huis is aangebracht - op de bovendorpel en de twee deurposten." Toen zei Hij: ,,Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan..." (Exodus 12:13).
Simpel en helder wil ik deze gedachte met je delen: het bloed in de kom beschermde niemand! Geen enkele Israëliet die het bloed in de kom liet, bleef vrij van wraak en van het oordeel. Iedere Israëlitische familie moest, als daad uit vrije wil en uit geloof, het bloed overbrengen vanuit de kom naar de plaats die God had aangewezen, waar het openlijk te zien was voor iedereen - goede en slechte mensen.
Er was één middel door God aangewezen waarmee het bloed mocht worden overgebracht - het mocht niet op een andere manier. Dat middel was hysop (in sommige vertalingen staat het weergegeven als majoraan), een klein kruid dat veel groeit in het Midden-Oosten. Ze moesten een bosje hysop nemen, het in het bloed in de kom dopen, en het aan de bovendorpel en de deurposten smeren. Let op, ze mochten het niet op de drempel smeren. Het bloed is niet om overheen gelopen te worden. Merk ook op dat het erop gesmeerd of geveegd moest worden - het was een krachtige, bewuste, besliste daad.
Geloof is geen experiment of probeersel. Het is niet: ,,Ik zie wel of het werkt..." Heel wat mensen proberen zo goddelijke genezing uit, bijvoorbeeld. Een bijzonder krachtige prediker van goddelijke genezing, Lilian Yeomans, die zelf ook arts was, zei echter: ,,Je probeert goddelijke genezing niet uit. Goddelijke genezing probeert jou uit." Dat is de waarheid. Dus de toepassing van het bloed was geen experiment. Het was een besliste, bewuste daad van gehoorzaamheid. De Israëlieten namen het bloed en smeerden het op de bovendorpel en de deurposten. Toen ze dat deden, en achter het bloed bleven tijdens de uren van duisternis, waren ze veilig. Ook jij en ik zijn veilig als we Jezus' bloed aanbrengen op de deurposten van ons leven!

Heer Jezus, als ik kijk naar U als het kostbare, smetteloze Lam dat voor mij en voor de zonden van de hele wereld werd geslacht, dan word ik stil en klein. Mijn hart loopt over van dankbaarheid Heer, voor het onvoorstelbare offer dat U bracht, en de onmetelijke kracht van Uw bloed, dat ik toepas op elk gebied van mijn leven. Amen.