Shop Doneer

De pijlers van het christelijk geloof

Gods woord, geloof en bekering, doop, wederkomst en vele andere fundamentele lessen. Ruim 600 pagina's Bijbels en praktisch onderwijs in een prachtige herziene versie.

Prijs
€ 29,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Dit boek biedt u alles wat nodig is voor het ontwikkelen van een sterk, gebalanceerd, Geestvervuld leven. Vanuit de ervaring van vijftig jaar Bijbelonderwijs en studie van het Grieks en Hebreeuws, belicht Derek Prince op basis van Hebreeën 6:1-2 op heldere wijze de pijlers van het christelijk geloof: redding, doop, de Heilige Geest, opleggen van handen, de opstanding van de doden en eeuwig oordeel.

De Pijlers van het christelijk geloof is:

  • een onmisbare basis voor iedere gelovige
  • een uitstekend naslagwerk voor leiders
  • duidelijke studiegids voor pasbekeerden
  • praktisch handboek voor pastoraat, evangelisatie en bediening

Reeds duizenden gelovigen over de hele wereld zijn door dit boek van Derek Prince opgebouwd in hun geloof en dichter tot God gebracht. Tevens is dit boek het officiële lesboek van de cursus Correspondentieschool De Pijlers die in Nederland al voor honderden mensen een geweldige zegen is geweest.

Oorspronkelijke titel: Foundations for christian living
Hardcover: 618 pagina’s, A5