Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De Bruiloft

We hebben een heerlijke, geweldige toekomst, waarin wij als bruid zijn toegezegd aan onze heerlijke, geweldige Bruidegom. Straks zullen we voor eeuwig met Hem samen zijn in het huis van onze Hemelse Vader. Voor die tijd maken we - door rechtvaardige daden - ons bruidstoilet gereed.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op U, Jezus. In het huis van Uw Vader zijn veel woningen; Wanneer U een plaats voor ons gereedgemaakt hebt, komt U terug. Dan zult U ons meenemen, en dan zullen wij zijn waar U bent.(1)

U heeft ons, de gemeente, liefgehad en Uzelf voor ons overgegeven, om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het Woord, om ons in heerlijkheid voor U te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn.(2)

Ik ben aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan Hem gegeven worden.
Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.(3)

Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven!
Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.(4)

Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij!(5)

  1. Zie Joh. 14:1-3 (NBV, HSV)
  2. Efeziërs 5:25-27 (HSV)*
  3. Zie 2 Kor 11:2-3 (NBV)
  4. Openbaring 19:7-9 (NBV)
  5. Hooglied 6:3a (HSV)

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten