Shop Doneer

De gaven van de Geest

De gaven van de Geest hebben we ontvangen als onmisbare instrumenten voor richting in ons leven en het gezond functioneren van de gemeente. De gaven memoriseren helpt ons deze bovennatuurlijke instrumenten in het dagelijkse (gemeente-)leven ook bewust te gebruiken.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Door de Heilige Geest heb ik kracht ontvangen
om Jezus’ getuige te zijn. (1)

De liefde van God is in mijn hart uitgestort
door de Heilige Geest, die mij gegeven is. (2)
Aan mij wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen. (3)

Ik jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, zoals: (4)
Woorden van wijsheid
Woorden van kennis
Geloof
Genadegaven van genezingen
Kracht om wonderen te doen
Profetie
Onderscheiding van geesten
Tongen(taal)
Uitleg van de betekenis van tongen(taal)

Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder Zijn gaven uitdeelt, zoals Hij het wil. (5)
Ik bewaar door de Heilige Geest, die in mij woont,
het goede dat mij is toevertrouwd. (6)

  1. Zie Handelingen 1:8
  2. Romeinen 5:5*
  3. 1 Korinthiërs 12:7*
  4. 1 Korinthiërs 14:1*
  5. 1 Korinthiërs 12:8-11 (HSV, WV & NBV)
  6. Zie 2 Timotheüs 1:14
    * tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten