Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De God van de Hoop

Bijbelse hoop is niet een vaag ongrijpbaar luchtkasteel, maar een reële, bovennatuurlijke bescherming rondom ons denken. Negatieve gedachten van ontmoediging en cynisme vluchten weg en maken plaats voor nieuw perspectief en herstel van vreugde.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

God, die ons hoop geeft, vervul mij
in het geloof geheel en al met vreugde en vrede,
zodat mijn hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de Heilige Geest. (1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen,
zodat ik een krachtige aansporing heb
om de hoop te grijpen die voor mij ligt.
Haar heb ik als een anker van mijn ziel,
dat veilig en vast is. (2)

Want het geloof is de vaste grond
van de dingen die ik hoop. (3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U,
die in mij een goed werk bent begonnen,
dit ten einde toe zult voortzetten,
tot de dag van Christus Jezus. (4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op;
Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!
Mijn ziel zegt: mijn deel is de HERE,
Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!

  1. Romeinen 15:13 (NBV)*
  2. Zie Hebreeën 6:18-19 (NBG)
  3. Hebreeën 11:1a (HSV)*
  4. Filippenzen 1:6 (NBG)*
  5. Klaagliederen 3:22b-24 (NBG)
    * tekst gepersonaliseerd