Shop Doneer

De Omwisseling aan het kruis

Het is belangrijk ons steeds weer opnieuw te realiseren dat Jezus' offer aan het kruis een volmaakt offer was. Een geweldige rijkdom aan zegeningen kwam daar voor ons beschikbaar: vergeving, genezing, leven, acceptatie, overvloed...

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Jezus ontving de straf, opdat ons vergeving geschonken zou worden. 1)
Jezus werd gewond, opdat wij genezing zouden ontvangen 2)
Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt,
opdat wij met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zouden worden. 3)
Jezus stierf onze dood,
opdat wij Zijn leven zouden ontvangen. 4)
Jezus werd tot een vloek gemaakt,
opdat wij de zegen zouden ontvangen. 5)
Jezus onderging onze armoede
opdat wij zouden delen in Zijn overvloed. 6)
Jezus droeg onze schaamte,
opdat wij zouden delen in Zijn heerlijkheid. 7)
Jezus onderging onze afwijzing,
opdat wij de acceptatie door de Vader zouden ontvangen. 8)
Jezus werd door de dood afgesneden van God,
opdat wij voor eeuwig met God verenigd zouden worden. 9)
Onze oude mens werd in Hem ter dood gebracht,
opdat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen. 10)

  1. Jesaja 53:5
  2. Jesaja 53:5
  3. Jesaja 53:10 en 2 Korinthiërs 5:21
  4. Hebreeën 2:9
  5. Galaten 3:13-14
  6. 2 Korinthiërs 8:9 en 2 Korinthiërs 9:8
  7. Mattheüs 27:35-36 – Hebreeën 12:2 en Hebreeën 2:9
  8. Mattheüs 27:46-51
  9. Jesaja 53:8 en 1 Korinthiërs 6:17
  10. Romeinen 6:6 en Kolossenzen 3:9-10

Gerelateerde producten