Shop Doneer

De werking van Gods Woord

Onze liefde voor Gods Woord groeit als we kijken naar de vele eigenschappen ervan. op bovennatuurlijke wijze geeft het ons reiniging, voeding en vaste koers.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik verblijd mij over Uw Woord. (1)

Uw Woord is een lamp
voor mijn voet en een licht op mijn pad. (2)

Uw Woord is kostbaarder dan goud
en zoeter dan honing. (3)

Uw Woord is als een spiegel.
Ik wil mij spiegelen aan Uw volmaakte wet
en Uw vrijheid ontvangen. (4)

Uw Woord is het zwaard van de Geest,
waarmee ik weerstand kan bieden in de strijd. (5)

Uw Woord is als een hamer,
die een steenrots vermorzelt.
God zal leugensprekers de mond snoeren,
maar Uw Woord is onwankelbaar. (6)

Uw Woord is het voedsel,
waardoor ik diepe vreugde ontvang. (7)

Uw woorden sterken mijn lichaam als een medicijn. (8)

Uw Woord is een waterbad. Ik ben rein
vanwege het Woord dat Jezus gesproken heeft.
Ik blijf in Hem, en Hij in mij. (9)

  1. Psalm 119:162 (NBG)
  2. Psalm 119:105
  3. Psalm 19:11
  4. Naar Jakobus 1:25
  5. Efeziërs 6:17
  6. Jeremia 23:29
  7. Jeremia 15:16
  8. Spreuken 4:22
  9. Efeziërs 5:26, Johannes 15:3-4

Gerelateerde producten