Shop Doneer

Ik vrees de Heer

Vreze des Heren is geen 'angst' voor God, maar een diep ontzag voor God en vertrouwen op zijn almacht. Wie de vreze des Heren in zijn leven heeft, hoeft voor niets en niemand anders meer te vrezen. Het is een levenshouding van ootmoed en het besef: Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten...

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem
vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.(1)
Iedereen die ontzag kent voor de HEER
wijst Hij de weg die hij kiezen moet.(2)

De vrees voor de mensen betekent een valstrik,
maar wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.(3)
Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen,
het biedt je kinderen een schuilplaats.(4)
Ontzag voor de HEER beschermt je leven,
je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.(5)
Degenen die de HEER vrezen, komen niets tekort.(6)

Ik houd mijzelf niet voor wijs,
maar vrees de HEER en vermijd het kwade.(7)
Ik laat mijn hart niet jaloers zijn op de zondaars,
maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN.
Want juist dan is er toekomst,
en wordt mijn hoop niet afgesneden.(8)

Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet
verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig.(9)
De vreze des Heren is mijn schat!(10)
  1. Psalm 25:14 (HSV)
  2. Psalm 25:12 (WV)
  3. Spreuken 29:25 (WV)
  4. Spreuken 14:26 (NBV)
  5. Spreuken 19:23 (NBV)
  6. Psalm 34:10b (WV)
  7. Spreuken 3:7 (WV)*
  8. Spreuken 23:17-18 (HSV)
  9. Openbaring 15:4a (HSV)
  10. Zie Jesaja 33:6

Gerelateerde producten