sluit
Shop Doneer

In Hem kan ik alles

Sommige mensen weten niet wie ze eigenlijk zijn en voelen zich onzeker. deze kaart vertelt wie je bent in de heer Jezus. in Hem mag je weten dat je oneindig waardevol bent, dat je hoort bij Zijn familie en dat Hij een doel met je heeft.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1)
Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2)

Hij zal mij stellen tot een hoofd en niet tot een staart,
ik zal enkel opgaan en niet neergaan,
omdat ik luister naar de geboden van de Here, mijn God. (3)
Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4)

Hij die mij roept is getrouw, Hij zal het ook doen. (5)
Mijn vertrouwen is de Here; ik ben als een boom, aan het water geplant.
Mijn loof blijft groen; ik heb in een jaar van droogte geen zorg
en laat niet na vrucht te dragen. (6)
Al wat ik onderneem, gelukt. (7)

De Here gaat voor mij uit, om mij te leiden op de weg,
zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8)
Met mijn God spring ik over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk,
ja, alles is mogelijk voor degene die gelooft! (10)

God zij dank, die mij de overwinning geeft
door mijn Here Jezus Christus! (11)

Amen!

  1. Psalm 147:5
  2. Efeziërs 6:10
  3. Deuteronomium 28:13
  4. Filippenzen 4:13
  5. 1 Thessalonicenzen 5:24
  6. Jeremia 17:8
  7. Psalm 1:3
  8. Exodus 13:21
  9. Psalm 18:30
  10. Markus 9:23