Shop Doneer

Standvastig als Job

Jobs indrukwekkende verhaal hoort misschien wel tot diepzinnigste, maar ook moeilijkst te begrijpen boeken uit de Bijbel. Deze kaart helpt je om Bijbelse woorden te geven aan je gebed als jou moeilijke, soms zelfs onbegrijpelijke dingen overkomen. God is erbij!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Heer, ik verlang te zijn zoals Job; vroom en oprecht,
godvrezend en mij afkerend van het kwaad.(1)

Ik neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten
die spraken in de naam van de ​Heer​.
Degenen die standhielden prijs ik gelukkig!

Ik heb gehoord hoe standvastig ​Job​ was,
en weet welke uitkomst de ​Heer​ gaf;
de ​Heer​ is immers liefdevol en ​barmhartig.(2)

Zolang mijn adem nog in mij is,
en het blazen van God in mijn neus,
zullen mijn lippen geen onrecht spreken,
en zal mijn tong geen bedrog uiten!
Ik zal aan mijn gerechtigheid vasthouden,
en zal haar niet loslaten.(3)

De HEERE heeft gegeven
en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!(4)

Ik weet: mijn Redder leeft,
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Ik zal Hem met eigen ogen zien,
heel mijn binnenste smacht van verlangen.(5)

1. Zie Job 1:8 (HSV)
2. Jakobus 5:10-11 (NBV)*
3. Zie Job 27:3-6 (HSV)*
4. Job 1:21b (HSV)
5. Job 19:25, 27 (NBV)

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten