Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Verootmoediging

Bekering is de enige basis voor ons leven als christen. Een bewuste daad van verootmoediging op basis van Gods Woord brengt ons steeds opnieuw terug binnen het bereik van Gods genade.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Here, wie zal bestaan,
als U de ongerechtigheden in gedachtenis houdt? 1)
Maar zover als het oosten is van het westen,
zover doet u onze ongerechtigheden van ons. 2)
Daarom verneder ik mij onder Uw machtige hand,
opdat U mij zult verhogen op Uw tijd. 3)
Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein,
was mij met het bloed van Jezus,
dan ben ik witter dan sneeuw. 4)
Schep in mij een rein hart,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. 5)
Als offer van aanbidding breng ik U mijn verbroken geest,
want een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. 6)
Behoed mij voor overmoed, laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. 7)
Doorgrond mij, o God en ken mijn hart;
Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg. 8)

  1. Psalm 130:3
  2. Psalm 103:12
  3. 1 Petrus 5:6
  4. Psalm 51:9 / 1 Johannes 1:7
  5. Psalm 51:12
  6. Psalm 51:19
  7. Psalm 19:14
  8. Psalm 139:23-24

Gerelateerde producten