Shop Doneer

Vertrouwen in Gods bescherming

Derek en Ruth Prince schreven deze proclamatie toen zij woonden in het Midden Oosten, waar vaak negativiteit en zelfs vervloekingen werden uitgesproken, en woorden hebben kracht... In Jezus zijn we echter vrij van negatieve woorden, oordelen en vervloekingen. Hij is aan het kruis tot een vloek geworden, zodat wij konden binnentreden in de zegen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Elk wapen dat tegen mij gesmeed wordt, zal niets uitrichten
En elke tong die mij veroordeelt, stel ik in het ongelijk.
Dit is mijn erfdeel als knecht des Heren
en mijn gerechtigheid is van U.(1)

Als er mensen zijn die tegen mij hebben gesproken of gebeden,
of die mij schade of kwaad willen doen,
of mij hebben afgewezen, vergeef ik hen.
Ik zegen hen in de naam van de Heer. (2)

Nu verklaar ik, o Heer, dat U alleen mijn God bent.(3)
buiten U is er geen ander - een rechtvaardige God en
Redder, de Vader, de Zoon en de Geest. Ik aanbid U! (4)

Ik onderwerp mijzelf vandaag opnieuw aan U.
Ik gehoorzaam U en doe wat Uw Woord zegt.
Ik weesta de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen,
elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen mij te gebruiken. Ik buig niet!
Ik wijs hem af in de Naam van Jezus. (5)

Specifiek verwerp ik: Zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen,
kanker, allergieën, virussen, elke vorm van toverij en elke vorm van stress.

Heer, dank U dat ik door het offer van Jezus aan het kruis,
niet meer onder de vloek ben, maar de zegen van Abraham ben
binnengetreden, die U heeft gezegend in alles:

Vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid. Amen! (6)

1. Jesaja 54:17
2. Romeinen 12:14
3. Exodus 20:3
4. Deuteronomium 6:4-5
5. Jakobus 4:7
6. Galaten 3:13-14 & Genesis 24:1