Shop Doneer

Vertrouwen in Gods bescherming

Derek en Ruth Prince schreven deze proclamatie toen zij woonden in het Midden Oosten, waar vaak negativiteit en zelfs vervloekingen werden uitgesproken, en woorden hebben kracht... In Jezus zijn we echter vrij van negatieve woorden, oordelen en vervloekingen. Hij is aan het kruis tot een vloek geworden, zodat wij konden binnentreden in de zegen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten
En elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk.
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren
en onze gerechtigheid is van U, o Here der Heerscharen.

Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen,
vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer. *)

Nu verklaren wij, o Heer, dat U en U alleen onze God bent.
En buiten U is er geen ander
een rechtvaardige God en Redder, de Vader, de Zoon en de Geest – en wij aanbidden U!
Wij onderwerpen onszelf op dit moment opnieuw aan U in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.

Vanuit deze verootmoediging, Heer, doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken. Wij buigen niet!

Wij wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.

Specifiek verwerpen wij: Zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen en elke vorm van toverij.

Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn, maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden, die U heeft gezegend in alles **): Vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

Amen!

*) Zie Mattheüs 5:43 en Romeinen 12:14

**) Zie Galaten 3:13-14 en Genesis. 24:1