Shop Doneer

Vrij van depressie

Op deze kaart staan teksten uit Gods woord die je helpen in de strijd tegen depressie. Met deze teksten kun je je denken trainen in hoop. Hoop is vertrouwend het goede verwachten. Spreek Gods Woord uit en ontdek de kracht ervan voor jouw gedachten!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

God, in de naam van de Here Jezus Christus
- overeenkomstig Uw Woord -
roep ik U aan om mij te verlossen (1)
van deze geest van zwaarmoedigheid. (2)
Dank U Heer, dat in mijn leven alle dingen
meewerken ten goede,
omdat ik U liefheb en naar
Uw voornemen geroepen ben. (3)
In Jezus’ naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen
en maak die gehoorzaam aan Christus,
die het woord van God is. (4)
Ik zet de helm op van hoop op de redding. (5)
Machtige God van de hoop,
vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven,
zodat ik overvloedig ben in de hoop,
door de kracht van de Heilige Geest. (6)
Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid (7)
en bevrijd mij van alle leugens van de boze. (8,9)
Heer, help mij om niet hetzelfde te worden
als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden
door de vernieuwing van mijn gedachten. (10)

Dank u Vader, in de machtige naam van Jezus.

Amen!

  1. Joël 3:5 (NBV)
  2. naar Jesaja 61:3 (NBG)
  3. Romeinen 8:28
  4. 2 Korinthiërs 10:5
  5. 1 Thessalonicenzen 5:8
  6. Romeinen 15:13 (HSV)
  7. Johannes 16:13 (HSV)
  8. Johannes 8:44b
  9. Mattheüs 6:13
  10. Romeinen 12:2