Shop Doneer

Wie is de Heilige Geest

De Bijbel geeft tientallen eigenschappen en benamingen voor de Heilige Geest, die derde persoon van de Drie-eenheid die vaak maar zo weinig begrepen wordt. Het proclameren van zijn veelzijdigheid brengt ons in een diepere relatie met Hem.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

De Geest van God heeft mij gemaakt,
en de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven.(1)

God heeft mij gered door het bad
van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht
van de heilige Geest, die Hij door Jezus Christus,
mijn Redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten.(2)

U bent de Trooster.
U bent de Geest van de waarheid,(3)
U bent de Geest van JHWH.
U bent de Geest van wijsheid en inzicht,
de Geest van raad en verstandig beleid,
de Geest van kennis en vreze des Heren.(4)
U bent de Geest van de genade en de gebeden.(5)
U bent de Geest van de belofte waarmee ik
verzegeld ben en het onderpand van mijn erfenis.(6)

U streeft naar leven en vrede.(7)
U geeft rust.(8)
U doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.(9)
U zult altijd Jezus verheerlijken.(10)

1 Job 33:4 (NBV)
2 Titus 3:5b-6 (NBV)
3 Johannes 14:16-17 (HSV)
4 Jesaja 11:2 (HSV & NBV)
5 Zie Zacharia 12:10 (HSV)
6 Zie Efeziërs 1:14 (HSV)
7 Zie Romeinen 8:6 (HSV)
8 Zie Jesaja 63:14 (NBV)
9 Zie 1 Korinthiërs 2:10 (WV)
10 Zie Johannes 16:14 (HSV)

Gerelateerde producten