Wie is de Heilige Geest

De Bijbel geeft tientallen eigenschappen en benamingen voor de Heilige Geest, die derde persoon van de Drie-eenheid die vaak maar zo weinig begrepen wordt. Het proclameren van zijn veelzijdigheid brengt ons in een diepere relatie met Hem.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

De Geest van God heeft mij gemaakt
en de adem van de Almachtige doet mij leven. (1)

God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over mij heeft uitgestort
door Jezus Christus, mijn Heiland. (2)

U bent de Geest van de waarheid,
U bent de Trooster, (3)
U bent de Geest van de Heer. U bent de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en kracht,
de Geest van kennis en vreze des Heren. (4)
U bent de Geest van genade (5)
en het onderpand van mijn erfenis. (6)

U geeft leven en vrede. (7)
U geeft mij rust. (8)
U doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God (9)
en U zult altijd Jezus verheerlijken. (10)

  1. Job 33:4
  2. Titus 3:5-6
  3. Johannes 14:16-17
  4. Jesaja 11:2
  5. Zacharia 12:10
  6. Efeziërs 1:14
  7. Romeinen 8:6
  8. Jesaja 63:14
  9. 1 Korinthiërs 2:10
  10. Johannes 16:14

Gerelateerde producten