Shop Doneer

Witter dan sneeuw

Vergeving vragen voor onze verkeerde dingen is één van de belangrijkste dingen voor elk kind van God. De Here Jezus heeft de straf voor onze zonden gedragen en wil ons altijd graag vergeven en schoonwassen, als we het Hem vragen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Lieve Here Jezus,

Omdat ik verkeerde dingen heb gedaan, heb ik vergeving nodig. Handelingen 16:18
Voor vergeving werd vroeger altijd een dier geofferd, want alleen door een offer met bloed kan zonde worden vergeven. Leviticus 16 en Hebreeën 9:22
Daarom werd U, Here Jezus, het onschuldige Lam. 1 Petrus 1:19
U hebt Uw leven voor mij gegeven. Mattheüs 20:28
Al mijn zonden zijn door Uw offer vergeven 1 Johannes 1:7
en Uw bloed wast mij witter dan de sneeuw. Psalm 51:9 en Jesaja 1:18
Door Uw bloed ben ik nu vrij en heeft de duivel niets meer over mij te zeggen. Efeziërs 1:7
Het bloed van de Here Jezus wast mijn hart schoon en haalt al mijn verkeerde gedachten weg. Hebreeën 10:22
Uw bloed heeft de kracht om mij te genezen van alle verdriet en alle ziekte. Jesaja 53:5
Door het bloed van Jezus ben ik nu helemaal van Hem en kan de Heilige Geest in mij wonen. 1 Korinthiërs 6:19-20
Door het bloed van Jezus is de deur naar de Vader open en mag ik altijd bij Hem komen. Hebreeën 10:19
Nu kan ik in Zijn licht leven en maakt Hij mijn hart steeds opnieuw schoon. 1 Johannes 1:7